©  Foto:

Glamsbjerghaven

Nyd besøget i den smukke have og pas godt på den.

Velkommen til Glamsbjerghaven

Idéen om at skabe en have i et ubebygget område syd for Glamsbjerg Kirke “fødtes” af Lions Glamsbjerg i efteråret 2016. Området fremstod på det tidspunkt som et tilgroet vildnis med bl.a. vildtvoksende brombærranker, gamle, høje træer og i midten en tilgroet sø. Området tilhørte Assens Kommune.

Haven skulle være en gave til borgerne i Glamsbjerg - et fristed, et pusterum, et lille refugium til ro og fordybelse og til gåture i bynært område.

Lions Glamsbjerg slog sig sammen med Foreningen Glamsbjerg og Glamsbjerg Sogns Menighedsråd i et fælles ønske om at skabe haven, og Assens Kommune bakkede op om ideen. Assens Forsyning var også meget positiv, fordi man i haven så muligheden for at omdanne den tilgroede sø til et regnvandsbassin.

Alle 3 igangsættere bidrog hver med et beløb til etablering af haven. Et haveudvalg blev nedsat og indledte et omfattende samarbejde med Assens Kommune, Assens Forsyning, forskellige entreprenører, og ikke mindst et korps af frivillige.

Der blev arbejdet med rydning af området, udgravning af søen, udfærdigelse af plantegning og plan for beplantning, udbud af entreprenørarbejde, produktion af port, låger, lampeholdere, amfiscene, møblement, plantning og anlæg af stier og trapper m.v. - alt sammen i et koordineret samarbejde. Ja, mange, mange frivillige timer blev brugt på at anlægge og færdiggøre haven, som kunne indvies i august 2021 til stor glæde for alle byens borgere.

En lille gruppe fra Haveudvalget forestod de mange fondsansøgninger, således at startkapitalen, fondsmidler, private bidragsydere samt stor velvillighed fra entreprenører og håndværksmestre muliggjorde den nødvendige kapital på i alt 782.000 kr. til havens etablering.

Haven vedligeholdes primært ved frivilliges indsats – ”Glamsbjerghavens Venner.”