©  Foto:

Gåtur: Skov- og moseområde Lunden

Gåtur på 1,1 kmSkovområdet Lunden er smukt beliggende direkte ud til Langelandsbæltet ved Kelds Nor Fyr. 

Det kan du opleve:


Skovens karakter

Skovområdet Lunden på Sydlangeland er beliggende helt ud til kysten og byder på en dejlig gåtur. Et net af afmærkede stier fører rundt i skoven. 

Den skovbevoksede del, der består af både urørte områder, bevoksninger med stævningsdrift og af traditionelle bevoksninger primært med eg. Lundemosen syd for skoven er omkranset af enge og bryn mod vest. En stor lysåben kystnær mose med en rig flora og fauna.

 

Gåturen 1,1 km

“Lunden”

Benyt parkeringspladsen for enden af Lundevej for adgang til Lunden. Et net af afmærkede stier fører rundt i skoven; i den nordlige del går skrænterne lodret ned mod vandet, længere mod syd kan du sagtens klatre ned og op mellem skov og strand.

Du må færdes overalt i Lunden døgnet rundt.

Gør eventuelt turen lidt længer ved at fortsætte af stien langs stranden til Keldsnor Fyr.Spor fra fortiden

I skoven ligger en mindre stendysse fra yngre stenalder. Gravhøjen, som engang dækkede den, er væk. Men konturerne af kammeret kan stadig ses. De store sten er formentlig de sidste af de randsten, der engang stod hele vejen rundt om dyssen. Højen blev udgravet i 1974, men arkæologerne fandt kun enkelte lerskår. En sti fra vejen fører hen til dyssen.

 

Tips til andre oplevelser i nærheden

Kombinér din gåtur med et besøg på Langelandsfortet, eller et besøg i den hyggelige havneby Bagenkop, hvor der er rig mulighed for en frokost. Er du frisk på mere natur kan du enten gå langs kysten eller tage bilen til Gulstav-området hvor du finder den største flok af Langelands vilde heste. Her er der også rig mulighed for at se store flokke af trækfugle.

Oplev Skov- og moseområdet Lunden i 360 grader

Digital synliggørelse af langelandske ruter er støttet af Friluftsrådet med udlodningsmidler til friluftsliv.