©  Foto:

Gåtur: Fredskoven og hjertestien

Gåtur 3,5 km eller 2,3 km - Nyd turen over det bynære naturområde Vejlen og gennem Fredskoven.

Hjertestien følger kanten af Rudkøbing Fredskov, og du kan sagtens tage en afstikker med din madpakke ind i Fredskoven, hvor du også finder en nyetableret hundeskov.

Det kan du opleve i skoven:

  • Se Rudkøbing Bymølle
  • Luk din hund fri i hundeskoven
  • Gå på Øhavsstien
  • Pluk ramsløg - april og maj
  • Alfio Bonannos stenskulptur 

 

Fredskoven i Rudkøbing

Fredskoven består dels af en gammel lystskov, altså en skov der har til formål at være udflugtssted for byboere, et skovrejsningsområde, samt nogle engarealer i Rudkøbing Vejle. Den gamle Fredskov på 3 ha er blevet udvidet med ca. 14 ha ny skov i 1991/1992. Det betyder at der er mulighed for ture både på den åbne Vejle og i læ i skoven.

I den nye skov, der dækker 14,5 ha, er de unge træer stærkt på vej. Ved at tilplante 10 ha med løvtræer har man tilstræbt i løbet af de næste 50-100 år at skabe en højskov, hvor træerne over en tid vil stå som søjler i en kirke.

I Skoven er der i 2021 åbnet en hundeskov hvor du kan lukke din hund ud til fri leg.

I skovbunden af Fredskoven finder du udbredte tæpper af ramsløg , der blomstrer tidligt i maj.

Op gennem næsten 100 år var her en pavillon, hvor byen borgere i sommermånederne kunne forlyste sig.

En mindesten er rejst for teglværksejer Ferdinand Christensen, der i 1876 tog initiativ til at sikre skoven som kommunal lystskov. I 1973 blev den brøstfældige pavillon revet ned og erstattet af en legeplads.

 

Spor fra fortiden

Festplads og sommerrestaurant

Fra omkring år 1900 er Fredskoven blevet brugt som festplads. Der har ligget en sommerrestaurant i Fredskoven, som borgerne fra Rudkøbing brugte flittigt. Restaurationen lukkede i 1957, blev nedrevet og dækket med jord.

 

Gåtur på 3,5 km eller 2,3 km

“Fredskoven”

Rundt om vejlen og ind i Fredskoven – 3,5 km

Parker ved Engdraget og gå ned ad stien til Philosophgangen. Her kan du nyde synet af den flot restaurerede Rudkøbing Bymølle som med sin plads på Møllebakken holder vagt over byen.

Fortsæt til venstre forbi en af Rudkøbings hyggeligste havekolonier. Nu kommer du ud til det åbne område som hvert år lægger græs til Langelandsfestivalen.
Her får du også et flot kig ud over det fulgerige vådområdet Vejlen.

Nu går du ind i den tætte fredskov. Måske du møder Skovbørnehaven i gang med en kreativ leg. Følg den gule ruten gennem skoven til du kommer ud på vejen igen. Her kan du følge vejen mod byen.

Hvil dine ben på Alfio Bonannso stenskulptur ”Lones Bænk”. Nu er du tilbage i bymidten og kan nyde kaffen eller gå på shopping i Rudkøbings hyggelige gader.

 

Hjertestien – 2,3km motionsrute

“Hjertestien”

En hjertesti er en afmærket motionsrute, hvor der langs ruten er opsat skilte med Hjerteforeningens logo. Stien kan anvendes af alle. Stien går gennem skov og bebygget område. Der er mulighed for at sidde ned på bænken undervejs.

Oplev Fredskoven og hjertestien i 360 grader

Digital synliggørelse af langelandske ruter er støttet af Friluftsrådet med udlodningsmidler til friluftsliv.