VisitFyn

Fugletårn - Fønsvang Sø

Smuk natur i kanten af Lillebælt

Fugletårnet ligger ud til Fønsvang Sø, som er Fyns 2. største sø.

Fra tårnet har du en unik udsigt over søen og Gamborg Fjord, som søen grænser op til. Du kan også se Føns og Udby kirker.

I området er der trækfugle, som f.eks. bjergand, samt ynglefugle som f.eks. fjordterne, klyde og rørhøg. 

Fønsvang Sø, som er en ferskvandssø, blev udlagt som vådområde i 2006, da man stoppede med at pumpe vand væk fra området. Vådområdet blev etableret i samarbejde med ejeren Wedellsborg Gods.