©  Foto:

Fisketrappen ved Brende Mølle

Fisketrappen ved Brende Mølle er en oase, hvor du kan oplever vandet fra mølledammen fosse ned gennem en række menneskeskabte plateauer. Det er helt hypnotiserende at betragte vandet og lytte til lyden af fossende vand.

Brende Mølle er mølledammen, der nu er genoprettet som et vådområde. Både omløbet og fisketrappen giver dyrelivet mulighed for frit at passage gennem området.

Brendedammen har siden 1500-tallet udnyttet vandkraften, - sidst fra 1912 til slutningen af 1970'erne. Udnyttelsen er nu endelig ophørt, og bygningerne er blevet restaureret med respekt for det oprindelige udseende.

Brende Mølle - bevaring af et vådområde
Efter 400 års opstemning var der skabt et værdifuldt vådområde ved mølledammen, men samtidig forhindret den frie faunapassage.
For at imødekomme ønsker om at bevare stemmeværket og dermed mølledammen, og ønsker om at skabe fri faunapassage blev et utraditionelt projekt sat i værk. Der blev etableret et omløb syd for mølledammen og opført en fisketrappe. I sommeren 1990 blev fisketrappe og faunapassage anlagt, og offentligheden har via et stianlæg fuld adgang til dette skønne naturområde.

Du finder Brende Mølle og Fisketrappe ca. 4,5 km. fra Brende Å's udløb, ved Tanderup/Håre nær Gelsted. 

Brochure kan downloades her, Brende Ådal