©  Foto:

Fisketegn - Køb fisketegn hos Shell i Assens

Du kan købe Lystfisketegn hos Shell i Assens, Fåborgvej 14, 5610 Assens.

Du kan købe Lystfisketegn hos Shell i Assens, Fåborgvej 14, 5610 Assens. Åbningstid mandag-fredag 5:30 til 22:00 og lørdag/søndag kl. 6:30-22:00.
Hvis du fisker med fiskestang, pilk og harpun i Danmark, skal du have et lystfisketegn.

Hvem skal ikke have lystfisketegn ?

 • Personer under 18 år
 • Personer der har opnået ret til folkepension
 • Fritidsfiskere med gyldigt fritidsfiskertegn
 • Ejeren og resten af husstanden af den grund, der ligger nærmest ved det ferskvand, der bliver fisket i
 • Lystfiskere der fisker i ”put and take” søer (ørredssøer).

  Fisketegnet er personligt og må ikke bruges af andre - heller ikke af personer i familien eller personer som har den samme adresse.

Vidste du, at indtægterne fra salg af fisketegn går til fiskepleje:

 • Udsætning af fisk - fx havørred og pighvar
 • Vandløbsrestaurering, som hjælper udviklingen af fiskebestande
 • Ny viden om fiskenes adfærd


Du kan bestille eller forny dit fisketegn her.                                                               

 • Hvor må jeg fiske med fisketegnet?
  I saltvand på dansk fiskeriterritorium
 • Naturlige ferske vande - med ejerens tilladelse. Hvis du fisker med redskaber, skal redskaberne mærkes med navn, adresse og matrikelnummer for den ejendom som har fiskeretten.
 • Kanaler, grøfter og lignende, som er skabt af mennesker, men som er en del af naturlige vandløb.

Vær opmærksom på, at der er mange steder, hvor du ikke må fiske. Det kan være på grund af fredningsbælter, regler om afstand eller der er en lokal lyst- eller sportsfiskerforening/klub som har fiskeretten. Og der er områder, hvor fiskeri helt er forbudt. Se alle regler om fiskeri her.