©  Foto:

Fiskeplads - Brende Å

Fiskepladser Brende Å: 

Har du et gyldigt fisketegn må du frit fiske på denne strækning. 

Fiskeretten gælder kun på de strækninger som er markeret på skiltet ved fiskepladserne. Dette stykke grænser op til et rensningsanlæg og af hygiejniske årsager skal alle fangster genudsættes. 

  • Alle mellem 18 og 65 år, som fiske i åen, skal have gyldigt fisketegn.
  • Der må ikke fiskes efter ål.
  • Der må ikke fiskes med levende agnfisk
  • Der må ikke foretages forfodring.
  • Der må ikke fiskes med garn, ruser, langliner eller net.
  • Det er ikke tilladt at campere og lave bål ved åen.

Fiskeri og færdsel ved åen er på eget ansvar.

 

Man kan købe fisketegn på www.fisketegn.dk