©  Foto:

Fiskeplads - Bjørnø

Bjørnø er en herlig lille havørredø. Her findes ingen biler, så du må gå rundt til pladserne. Ved nordvest spidsen fisker du fra land ud over det meget dybe indløb til Faaborg Fjord. Hele sydsiden er en fremragende storstenet klintekyst med gode muligheder hele vejen. Sydøst spidsen er præget af et meget langt og interessant rev. Sidste chance er vadefiskeri i ålegræsbælterne på begge sider af færgens anløbsbro. Anløbsbroen findes på nordsiden. Tag hensyn til de mange fugle i området, især i perioden 1. marts - 15. juli.

P: Parkering på havnen i Faaborg.