Eriksens Plads og Skonnerten Bonavista

Foto: Ærø Turistbureau
Aktiviteter
Sightseeing
I læ bag Marstals store kampestensmole, som søfolkene har opført af frivillighedens vej, ligger Eriksens Plads med Eriksens Værft, og her er Marstal Søfartsmuseum rykket ind.
Adresse

Prinsensgade 1, Marstal Søfartsmuseum

5960 Marstal

Kontakt

E-mail:info@marmus.dk

Telefon:62 53 23 31

fax:62533166

Eriksen Plads er et af arnestederne for træskibsbygning med rødder tilbage til dansk sejlskibsfarts guldalder. Mere end et dusin træskibsværfter har søsat skibe fra denne plads gennem årene.

Her kan du komme ombord på skonnerten Bonavista.

HISTORIEN OM BONAVISTA

v. leder af Marstal Søfartsmuseum, Erik Kromann

BONAVISTA løb af stablen fra skibsbygmester Ludvig Johansens træskibsværft i Marstal den 7 maj 1914 og var sejlklar to måneder senere. Skonnerten var én af 110 skonnerter fra Marstal, der op til anden verdenskrig i kortere eller længere perioder var beskæftiget i New Foundlandsfarten. BONAVISTA fragtede klipfisk over Atlanterhavet til Portugal, Spanien og Middelhavet, og returlasten var i reglen salt. I slutningen af denne æra var Marstalskonnerten stort set ene om at vise Dannebrog på New Foundland og Labradorkysten på det lange stræk fra Hebro i det nordvestlige Labrador til Cape Race på det sydlige New Foundland. Efterfølgende sejlede skibet last i Danmark og Norden helt frem til 1972.

År 2000 var skonnerten ved at blive afhændet til USA. For at undgå at vi mistede en så vigtig del af vores kulturarv, skred Kulturarvsstyrelsen og Kulturværdiudvalget ind og købte skibet, som de senere overdrog til Nationalmuseet. Nationalmuseet har stået for opgaven med at restaurere skonnerten i formidlingsprojekt i samarbejde med Marstal Søfartsmuseum.

Efter flere års restaurering er Nationalmuseets marstalskonnert fra 1914, Bonavista, atter rigget og søklar, takket være midler fra Den A.P. Møllerske Støttefond.

Pladsen er et af de grønne åndehuller, som Marstal Havn er velsignet med. Her er frit tilgængeligt med grillplads og borde/bænke. Adresse

Prinsensgade 1, Marstal Søfartsmuseum

5960 Marstal

Måske også interessant for dig:

Sidst opdateret af
Ærø Turistbureau