©  Foto:

Dronningegården i Nyborg

Chr. III skænkede den til sin dronning, deraf navnet. Senere indrettedes staldbygninger til hoffet, når de opholdt sig i Nyborg. Disse blev dog overflødige i 1722, da det meste af slottet var revet ned. I stedet blev der indrettet amtstue for Tranekær og Nyborg amt, som forblev her til 1865, da man flyttede den til Svendborg.

9 Dronningegården, Kongegade 2

Huset, som også kaldes Proviantgården og Amtstuen, var under Grevens Fejde ejet af borgmester Rasmus Rostokker, som imidlertid flygtede efter krigen.

Chr. III skænkede den til sin dronning, deraf navnet. Senere indrettedes staldbygninger til hoffet, når de opholdt sig i Nyborg. Disse blev dog overflødige i 1722, da det meste af slottet var revet ned. I stedet blev der indrettet amtstue for Tranekær og Nyborg amt, som forblev her til 1865, da man flyttede den til Svendborg.

I 1812 blev gården restaureret af Johan Jakob Encke.