©  Foto:

Det Gamle Raadhus på Torvet

Det Gamle Raadhus på Torvet 19 rummer pt. et Arrestmuseum, Et Turistbureau, Faaborg Lokalhistoriske Arkiv samt Diernæs Arkiv.
Hvad er denne specielle bygnings historie ?

Historien tager så småt sin begyndelse i 1834, hvor arkitekt Jens Paul Jacobsen udførte den første tegning af Raadhuset. 
Først 4 år senere er der første behandling, hvor J. F. Poulsen foreslår byen at opføre et nyt rådhus. Resten er historie. 

Her kommer de største milepæle i bygningens historie:

12. Juni 1839 blev det vedtaget at bygge det nye raadhus efter arkitekt Jacobsens tegninger og overslag samt et sprøjtehus efter murermester Langs tegning.

1. oktober 1839 Anvist honorar til arkitekt Jacobsen. 40 rd - for tegninger og overslag.

Imens byggeriet stod på flyttedes Tingstedet og Politiretten til Brændevinsbrænder Gerbrachts Gård.
HKH prins Christian (8) indbydes til grundstensnedlæggelse. Der anskaffes en sølvmurske og murhammer der leveres af guldsmed Hamme.

27. august 1839 er der grundstensnedlæggelse. I foråret 1840 er Raadhuset bygget færdigt og Snedkermester Kaster får besked på at levere inventaret til rådhuset, senge til de nye arrester og møblementet til borgerrepræsentanternes mødelokale.

28. september 1840 ankom kongen til raadhuset, hvor han fik fremvist de nye lokaler. Man samledes herefter i rådhussalen, hvor det var lykkedes at skaffe plads til 300 gæster ved at tage de tilstødende lokaler i brug. Dagens kantate, forfattet af kandidat Wiborg og musik af organist Hansen blev sunget og herefter holdt byfoged Wiborg indvielsestalen.

8. oktober 1840 var borgerrepræsentationen for første gang til møde i deres forsamlingsværelse på det nye raadhus.

6. juli 1841 Mureske og hammer foræres til bygmester Lang.

Ligesom i det tidligere rådhus fortsatte man den gamle skik med at udleje salen til teater, fester m.m. og for indtægterne heraf besluttede man at anskaffe 2 kandelabre, der opstilledes uden for Raadhuset, disse blev bestilt hos Allerup i Odense til en pris af 50 rdl pr. stk. Disse to kandelabre kan endnu ses uden for bygningen.

1848-1850 Raadhuset anvendes som lazaret i forbindelse med treårskrigen.

Raadhuset var allerede blevet for småt, og der kom planer om udvidelse og ombygning, men først i slutningen af 1920erne blev dette en realitet.

8. august 1928 Vedtog Faaborg Byråd at udvide og ombygge rådhuset.

Oktober 1928 skriver arkitekt Andreas Jensen, Svendborg følgende:

"Politistation og vaskehus samt tilstødende gårdmure og plankeværker nedbrydes. Pladsen ryddeliggøres og al unødig fyld bortkøres. Materialerne tilhører overtageren og brugelige materialer må med tilsynets godkendelse anvendes igen.

Endvidere opbrydes brolægning, cementlag o.l. da hele gårdspladsen sænkes og dækkes om".

Der skaffes gule fuldbrændte Flensborgsten af samme form og størrelse som på selve raadhusbygningen (hovedbygningen)

17. januar 1929 flyttedes retslokalerne midlertidigt ind i klostergade 41, og fangerne flyttedes til andre lokationer.

April 1929 påbegyndtes nedrivningen af al indmad i selve rådhuset og sprøjtehuset blev også revet ned ved samme lejlighed.

I 1929 byggede man en helt ny arrestfløj med 2 detentioner, 7 enkeltmandsceller og 1 tremandscelle. Selve arrestforvarerboligen blev placeret inde i rådhuset med observationsrude ud til cellegang fra arrestforvarerens soveværelse.

15. august 1930 afleveredes det ombyggede rådhus til amt og by.

Komplekset bestod nu af 3 fløje. Tredje fløj blev bygget ud mod Strandgade i tre etager.

Indfatningen omkring indgangen mod Torvet i Art Deco stil stammer ligeledes fra denne ombygning. Et tynd lag kalkpus på facaden blev også fjernet samtidig med. 
De smukke kassettelofter i byrådsal og retssal stammer også fra denne periode.

Oktober 1938 overtager staten Faaborg Arrest i forbindelse med den nye fængselslov, hvor staten fik ansvaret for de i alt 87 kommunale arresthuse.

24. marts 1971 holder Faaborg Byråd det sidste møde i byrådssalen

1974 flytter politistationen ud af rådhuset.

1976 fredes rådhusbygningen.

1982 ophører bopælspligten for arrestforvalteren.

1987 - 1988 sker den sidste ombygning af Faaborg Arrest, hvorunde arrestforvarerboligen blev nedlagt og omdannet til vagtstue og kontorer. Året efter nedlage kriminalforsorgen Faaborg Arrest og en epoke var slut i Faaborg.

Frem til 1989 blev det gamle rådhus brugt til arresthus. Faaborg kommune overtog herefter ejendommen.

Siden 1990 har Arresten dannet rammerne om en særudstilling om afstraffelsens historie og livet i arresthuset.

I 1994 - efter endt ombygning - flytter Faaborg Byhistoriske arkiv, der blev oprettet af provisor Hans Brandt i 1937, fra Bryggergården og ind i stueetagen på Rådhuset, hvor politistationen og arrestens køkkenfaciliteter før havde ligget.

1995 blev Arresten fredet. Fredningen kom i stand på initiativ fra Faaborg Kulturhistoriske Museer og begrundelsen var "At arrestbygningen er en integreret del af stedes kulturhistorie og bygningen med den massive og lukkede murflade symboliserer magt og orden. I bygningens ydre afspejles den indvendigve funktion".

Frem til 2000 havde byretten lejemål på retsal og omkringliggende kontorer.

 

Oktober 2011 Faaborg Turistbureau flytter fra lokalerne i den gamle Banegård ind på 1 salen af det Gamle Rådhus.

 

Oktober 2012 indvies Rets- og Strafmuseum Faaaborg.