©  Foto:

Den Hvide Jomfru

Det lille hvidkalket tårn på Kongensbastionsvej kaldes for Den Hvide Jomfru, og sagnet siger at en skøn jomfru der er indemuret fordi hun ventede barn med sin fattige elsker.

 

 

Lille hvidkalket munkestenstårn. Opført ca. 1660 til støtte for en palisaderække tværs over dæmningen ved den daværende "Kongens Bastion" i Nyborg.

Sagnet beretter om en skøn jomfrus indemuring i en fjern fortid, fordi hun ventede et barn med sin fattige elsker, og om en kulsort hund, der med gloende øjne vandrede spøgende rundt ved nattetide.

Tårnet har endvidere tjent som sømærke der ledte sejlskibe som rundede Knudshoved ind i den naturlige rende i fjorden.