©  Foto:

De sorte egern på Nordlangeland

Gennem 11.000 år har det sorte egern været ”træernes konge” i Danmark. Det sorte egern var en truet farvevariant, men en redningsaktion har sikret overlevelsen. I dag stortrives det sorte egen i skovene på Nordlangeland.

Det sorte egern indvandrede til Danmark for omkring 11.000 år siden, da træerne skød op i landskabet efter den sidste istid. Det sorte egern har længe været ”træernes konge” i den danske natur, men siden det røde egern kom til, er bestanden faldet drastisk.
Faldet skyldes, at det sorte og røde egern er samme art og derfor kan parre sig. Men generne for rød pels er stærkere end generne for sort pels. Derfor forsvinder den sorte farve i løbet af nogle generationer og stammen af sorte egern vil på sigt gå tabt. Kun på en ø uden almindelige røde egern, kan den sorte pels bestå.

Ingen ved hvornår egern forsvandt fra Langeland
Arkæologerne har fundet egernknogler fra stenalder, men de har sandsynligvis været her til engang i middelalderen, hvor skovenes udbredelse blev stærkt indskrænket og delvis ødelagt af bla. svin, heste og kreaturer, der græssede i skovene.

Projekt Sort Egern på Nordlangeland
Det totale fravær af egern - både røde som sorte - blev udgangspunktet for, at Langeland i år 2011 atter kunne blive levested for det sorte egern. For at sikre dets overlevelse gik Danmarks Naturfredningsforening, Naturstyrelsen, Aarhus Universitet, Statens Naturhistoriske Museum og Langeland Kommune sammen om en redningsaktion: Projekt Sort Egern.

En fredelig redningsaktion
For at sikre, at det kun var genetiske sorte egern, der blev sat ud på Nordlangeland, blev egernene undersøgt grundigt, inden da. Der blev taget blodprøver, og mens prøverne blev undersøgt, blev egernene sat i karantæne i en stor og fyldig voliere.

Da genetikken var slået fast, blev egernene transporteret til Nordlangeland, hvor de igen blev sat ind i en stor voliere for at vænne sig til den langelandske luft og for gradvist at tilpasse sig miljøet.

I 2011 blev 14 dyr udsat i skovene på Nordlangeland og i 2012 kom yderligere 13 dyr til øen.
En del af Projekt Sort Egern var, at udlevere gratis egern-foderkasser og egernfoder til beboere i området mod at føre et observationsskema, så Danmarks Naturfredningsforening kunne følge bestanden.
I dag lever omkring 100 sorte egern i skovene på Nordlangeland.

De sorte egern kan opleves i flere skovområder på Nordøen. Hovedsagelig i skovene Bræmlevænget og Mørkholm

Læs mere om de sorte egern:
Danmarks Naturfredningsforening: Det sorte egern var træernes konge i 11.000 år
Danmarks Naturfredningsforening: Egern i Danmark