Grøn oplevelse
©  Foto:

Danmarks Forsorgsmuseum

Kom ind bag murene på Nordens bedst bevarede Fattiggård.

I centrum af Svendborg ligger Fattiggården. I de autentiske bygninger kan du opleve en vigtig del af historien om Danmarks forsorg. Kom ind bag murene og se hvor de indlagte sov, spiste, arbejdede, blev vasket og straffet.

I drift 1872-1974

Fattiggården i Svendborg blev opført i 1872 under navnet "Svendborg Kiøbstads Fattig- og Arbejdsanstalt". Det var en moderne institution på sin tid, designet til dem, der ikke kunne klare sig selv, eller som blev anset for at have behov for genopdragelse. Ved ankomsten til Fattiggården blev man ‘indlagt’ og frataget sine borgerlige rettigheder: Stemmeret, ejendomsret, værgemål over ens børn samt retten til ægteskab.

Fattiginspektøren afhørte de nyankomne og afgjorde, om de var "værdigt eller uværdigt trængende". De "værdige" blev placeret i Forsørgelsesanstalten, hvor de kunne nyde træsenge og dyner. De "uværdige" blev sendt til Arbejdsanstalten, hvor jernsenge og tæpper var standard. Arbejdstvang var gældende for alle indlagte. Frem til 1961 fungerede Fattiggården som en anstalt, hvor beboerne mistede deres frihed. Fra 1961 til 1974 blev det omdannet til et forsorgshjem, hvor opholdet bag murene i princippet var frivilligt. Stedet var i funktion frem til 1974, hvor det blev lukket, som en ”skamplet på byen”.

Fattiggårdens ansigter

I år er det 50 år siden, Danmarks sidste fattiggård lukkede. Mange forskellige skæbner har haft deres liv bag stedets mure i de 102 år, stedet eksisterede. Mænd, kvinder og børn har været indlagt i Fattiggårdens arbejds- og forsørgelsesafdelinger. Ansatte har arbejdet og skabt et liv med deres familier i anstaltens administrationsbygning. Det er vigtigt, at disse skæbner ikke glemmes, men huskes. Gå på opdagelse i udstillingen og se fortidens skæbner i øjnene.

Besøg Museumshaven

Snyd ikke dig selv for en gåtur i haven, når du besøger Fattiggården Haven har været der altid og blev passet af de indlagte. De dyrkede bl.a. kartofler, kål og gulerødder. Grøntsagerne var en vigtig del af måltiderne. Nu passes haven af frivillige fra Museumshavens Venner.

Tankevækkende udstillinger

På museet kan du opleve forskellige særudstillinger, som aktualiserer, konkretiserer og individualiserer forsorgens historie. Se museets nye, store udstilling "ANBRAGT" om anbragte børn på tværs af tid - fra 1800-tallet til i dag - fortalt med de anbragtes egne ord.

Eller oplev udstillingen ”Syv fattige børn”. Her følger du en søskendeflok på syv, født i årene 1863-1878, gennem barndom, ungdom, voksenliv og for nogen alderdom.

Du kan også se mini-udstilling "Fra Fattiggården til Sprogø. Fra Sprogø til Fattiggården". Se de aktuelle udstillinger på www.forsorgsmuseet.dk

Tilgængelighed

Museet er tildelt mærket Green Attraction. Museet er med i God Adgang og er handicapvenligt. Det er nemt at komme rundt, også med kørestol. Desværre er der ikke elevator til 2. sal, hvor udstillingen ”Syv Fattige Børn” vises. Det umuliggjorde fredningen af bygningerne.