©  Foto:

Cykeltur: Svendborg til Æbleskivestenen

Cykeltur fra  Svendborg østpå til Æbleskivestenen, der blev brugt til ofringer – 25 km

Stig på cyklen i Svendborg og kør ned til havnen og videre ud ad Christiansmindevej med retning mod Thurø.
Langs Christiansmindevej kan man køre på cykelstien, som er anlagt på det gamle jernbaneterræn, hvor der tidligere kørte tog mellem Nyborg og Svendborg, eller man kan tage køre ad stien langs vandet og op ad bakken ved Hotel Christiansminde.

På hjørnet af Christiansmindevej/Hestehavevej  ved den gamle Smedie – der er genopført med tommers nøjagtighed – drejes til højre ad Hestehavevej til krydset. . I krydset drejes til venstre og umiddelbart derefter til højre, og man er i plantagen.

I plantagen kan man se Æbleskivestenen, der er en 23 meter lang og 2 meter bred sten med 105 såkaldte skåltegn, 4-6 cm store afrundede gruber, Stenen er fredet og ligger i et anlæg, som er typisk for perioden omkring 1875. Æbleskivestenen er flyttet hertil af isen i den sidste istid for ca. 12.- 15.000 år siden. Hulningen i stenen er skåltegnene, der er symboler for solen. I bronzealderen blev stedet brugt ved ofringer og dyrenes blod opsamlet i fordybningerne.

Fortsæt turen gennem leddet til Hallindskoven frem til Husumsvej. Herfra videre til højre til Skårupøre Strandvej, og følg denne smukke vej østpå langs kysten, hvorfra der er en dejlig udsigt til Thurø – Langelandsbæltet med Langeland liggende i baggrunden.

I det skarpe sving fra kysten ind i landet er der mulighed for en afstikker til Tiseholt Gods (der er ikke adgang til Slottet). Tislot er ifølge stednavneforskningen afledt af Tisel-holt, d.v.s. en tidselskov. Den første gård lå på et voldsted, og udgravninger med stedet har vist, at der tidligere har stået en bygning opført af munkesten. Det nuværende Tiselholts hovedbygning e kun godt 100 år gammelt og opført i såkaldt Rosenborg-stil.

Ellers drej til venstre af Strandvejen og fortsæt til  Strandvejen ender ud i Nyborgvej (landevej). Drej til venstre og kør gennem Øster Åby – (denne strækning er stærk trafikeret) og straks derefter drej så igen til venstre ad Åbyskovvej.

Fra Åbyskovvej til venstre ad Ulkens Dal, hvor der er en utrolig smuk udsigt over Skårup Sund. Har I brug for en pause eller luft i cyklen, købe en tår at drikke og nyde madpakken, så er der på Skårupørevej 28, på Skårupøre Vingård mulighed for at få tanket op, idet her er Pittstop hos Bike Friends parret Bente og Carsten. Fortsæt herefter til højre et kort stykke og ad Skårup Tværvej til Skovmøllevej.

Så til højre og derefter til venstre ad Holmdrup Huse. Fra Holmdrup Huse fortsættes ad Gammel Skårupvej videre ad Gammel Skårupvænge til Nyborgvej, som følges det sidste stykke tilbage til Svendborg (cykelsti)).