©  Foto:

Bykunst i Langå

Kunstudsmykning af den gamle jernbanebro i Langå.

På den gamle jernbanebro fra 1933 i Langå, krydserede togene på banestrækningen mellem Nyborg og Svendborg. Siden jernbanetrafikken og togbanen ophørte i 1964, mistede broens dens funktion og har stået i forfald og forglemt siden hen. Ikke desto mindre har broen fortsat været en del af bybilledet i den lille landsby.

Det lokale landsbyråd i Langå har i mange år haft et ønske og en vision om at forvandle den henlagte bro til et vartegn for byen.

I samarbejde med Nyborg Kommune, lavede landsbyrådet en udviklingsplan for landsbyen i 2018, og i dette samarbejde opstod idéen om at udsmykke broen. Siden har landsbyrådet arbejdet målrettet for at realisere projektet. Projektet er finansieret af Nyborg Kommune og fra midler af fonde, som landsbyrådet har søgt.

I sommeren 2023 påbegyndte kunstneren Kristian Vodder Svensson kunstprojektet og udsmykningen af den gamle jernbanebro. Kristian er skaber af værket og dets samlede udtryk er også et glimrende eksempel på hans unikke stilart, med elegante penselstrøg der skaber et levende og drømmende naturlandskab. Kunstneren har inviteret landsbyens beboere til at bidrage med idéer og inputs til motivet løbende.

Afbildet ses for eksempel udgravningen af viadukten som er visualiseret med et lokomotiv og en gruppe af mænd der alle holder spader. Dette motiv er en gengivelse af et gammelt fotografi som er fundet frem fra arkiverne og er med til at formidle historien om tilblivelsen af broen. 

Inde i viadukten kan blandt andet også ses den historiske Langåvogn. Levn fra vognen blev gravet op i form af en samling forbrændte jern- og bronzebeslag og dertilhørende smykker i 1877. Vognen kan dateres et par hundreder år før Kristus og anses som værende et sensationelt fund fra bronzealderen.

På begge sider af broen er der desuden en hånd der ved ind- og udkørsel i byen, henholdsvis byder besøgende velkommen eller vinker dem farvel igen. 

Du kan læse mere om Langås historie her.