VisitFyn

Bregninge Kirke

Åben vejkirke i Bregninge betyder, at kirken er åben året rundt fra 8-16, samt at man i sommerferien hver dag ml. 11-15 kan træffe en kirkevært, som tilbyder at vise rundt og fortælle.

Bregninge kirke
Bregninge kirke er oprindeligt en romansk kirke fra 1200-tallet med storladne gotiske hvælv indbygget sidst i 1400-tallet.

Tårnets imponerende spir (østslesvigsk præget) er tækket med egetræsspåner.

Kalkmalerierne fra ca. 1510 (bl.a. Jesu lidelseshistorie og Johs. Døberens liv) er afdækket 1915-22 og sidst restaureret i 1956 af Egmont Lind.

Fornem trefløjet altertavle fra tiden kort før reformationen. Den er udført af den berømte Claus Berg (også mester for altertavlen i Odense domkirke).

Korbuekrucifiks fra senmiddelalderen. Prædikestol i renæssancestil (1612). Orglet er fra 1941, bygget af Marcussen og søn fra Aabenraa. Det har 14 stemmer med i alt 1026 piber.

Glasmosaik i våbenhuset af Sven Havsteen-Mikkelsen, skænket til kirken af ham.

 Den nordlige indgang til kirkegården er forsynet med kreaturrist.

Tilbud om rundvisning ved kirkeværter hver dag i skolesommerferien kl. 11.00 til 15.00

Alle Ærøs kirker (undtagen Ommel) er åbne hele året kl. 8.00-16.00, bortset fra, når der finder kirkelige handlinger sted.