©  Foto:

Brahetrolleborg Kirke

Brahetrolleborg Slotskirke, o. 1250-1325, klosterkirke i cistercienserklostret Holme kloster.

Kirketårn fra 1868-70. Gravsten over Abbed Tue i våbenhus. Døbefont ved indgangsdør fra nedlagt kirke ved Arreskov sø. Døbefont af B. Thorvaldsen fra 1806. Munkesten med inskription fra 15 årh. Abbedsten i våbenhuset. Kalkmaleri på nordvæggen: Jomfru Maria. Alterbillede fra 1849 af August Thomsen. Angelorgel 1803, rekonstrueret af Carsten Lund 2004.