©  Foto:

Brænde Ådal

Brænde Ådal står som et af de smukkeste og mest varierede naturområder på Fyn.

Brende Ådal står som et af de smukkeste og mest varierede naturområder på Fyn. Landskabet i og omkring ådalen er præget præget af skov, skrænter, dale, frodige marker og enge og vådområder med et rigt dyreliv.
Langs den 28 km rute finder du mange udsigtspunkter, som uden tvivl vil imponere.

På vandreturen langs Brende Ådal kan du opleve sommerfugl i flammer og mange forskellige fugle; Ravn, Rød Glente, Fikseørn, Isfugl og Vandstær. Ikke mindst fredede orkideer; en purpurrød blomst som giver engene et stemningsfyldt mørkt rødligt skær. Det kan du være heldig at opleve i maj og juni.

Du finder også et shelter til primitiv overnatning.

Langs Brende Ådal møder du Brende Mølle.
Brende Mølle ligger ca. 4,5 km. fra Brende Å's udløb, ved Tanderup/Håre nær Gelsted. 
Brende Mølle har siden 1500-tallet udnyttet vandkraften, sidst fra 1912 til slutningen af 1970'erne. Udnyttelsen er nu endelig ophørt, og bygningerne er blevet restaureret med respekt for det oprindelige udseende.

Brende Mølle er mølledammen, der nu er genoprettet som et vådområde. Her er der både omløb og fisketrapper, så dyrelivet har fri passage gennem området.

Brende Mølle - bevaring af et vådområde
Efter 400 års opstemning var der skabt et værdifuldt vådområde ved mølledammen, men samtidig forhindret den frie faunapassage.
For at imødekomme ønsker om at bevare stemmeværket og dermed mølledammen, og ønsker om at skabe fri faunapassage blev et utraditionelt projekt sat i værk. Der blev etableret et omløb syd for mølledammen og opført en fisketrappe. I sommeren 1990 blev fisketrappe og faunapassage anlagt, og offentligheden har via et stianlæg fuld adgang til dette skønne naturområde.

Kort og information på: udinaturen.dk