©  Foto:

Bogense Kirke - Sankt Nikolaj Kirke

Bogense Kirke ligger på toppen af en skrænt ved kysten. Her fra kirkebakken er der en imponerende udsigt over havet, og den smukke kirke med det høje tårn og kirkespir kan ses langvejsfra.

Bogense Kirke er opført i 1100-tallet som en lille landsbykirke, men er blevet bygget om og udvidet flere gange.
I 1400-tallet havde den sågar to etager. Anden etage er måske blevet brugt som kornkammer eller varelager for byens borgere. I 2009 fik kirken en gennemgribende renovering.

Kirken er viet til Sankt Nikolaj, også stavet Sankt Nicolaj, sejlernes og sømændenes helgen. Derfor kaldes kirken også Sankt Nikolaj Kirke.

Kirkens tårn er østvendt i modsætning til næsten alle danske kirketårne, der vender mod vest. Kirken er for tæt på skrænten, til at tårnet kunne placeres mod øst.
Tårnet var før i tiden et vigtigt sømærke, der kunne ses langt fra.

Tårnet har et højt ottekantet spir, der er tækket med mere end 27.000 sorttjærede egespåner. Øverst er der en kuppel, der er 60 cm i diameter. Under 2. verdenskrig skød de tyske soldater til måls efter kuplen, så den måtte renoveres derefter.

Værd at se

  • Altertavlen er en såkaldt katekismus-. eller skriftaltertavle med baldakin fra 1588, og heri er der genbrugt træ fra kirkens senmiddelalderlige altertavle.
  • Prædikestolen med buer og dobbeltsøjler blev skænket af kirkeværgerne Niels Bang og Mads Ibsen i 1604 og udført af billedskæreren Harmen Garstenkorn.
  • Det store korbuekrucifiks er fra omkring 1485 og blev skænket til kirken af brødrene Jep og Jens Mortensen, der også gav kirken en ny alterhøjtavle, messehagel med mere.
  • I kirkens sideskib kan du finde velbevarede ligsten for den lokale halvadelsslægt Halvbjørn og fremtrædende medlemmer af byens borgerskab, bl.a. stenen med svøbelsesbarnet for den lille rådmandsdatter Margrete, der døde i 1583.