©  Foto:

Birkende Kirke

Velkommen i Birkende Kirke - en stemningsfuld kirke fra 1300-tallet

Birkende Kirke er en vejkirke. Det betyder, at den er åben for alle besøgende i dagtimerne.

Du er velkommen til at sætte dig ind et øjeblik i tanke eller bøn.

Mærker du sorg, glæde, bekymring eller taknemmelighed? Så tænd evt. et stearinlys i vores lysglobe. Det er gratis at tage et lys. Et par kroner i kirkebøssen vil dog blive modtaget med taknemmelighed af de organisationer, hvis arbejde kirken støtter.

Følg os på FaceBook: Marslev-Birkende pastorat eller se arrangementer m.v. på www.marslev-birkende.dk

Kirkekontorets mailadresse er: MIG@km.dk

Mere om Birkende Kirke

Engang I 1300-tallet blev Birkende Kirke bygget. Det nøjagtige årstal kendes ikke, men byggestilen og materialerne giver en god hjælp til dateringsarbejdet.

Ændringer af bygningen er sket ad flere gange. Ældst er nok tårndelen, der dog har været betydeligt lavere og den sidste tilbygning, sideskibet, der kom til i 1847, er det eneste, der ikke er opført i munkesten.

Inventaret i kirken er af meget forskellig alder. Selve alterbordet er opmuret i munkesten. Altertavlen er af Nationalmuseet dateret til o. 1450, det gælder dog kun de fint udskårne egetræsfigurer. Midterpartiet viser korsfæstelsen, hvor figurerne er opstillet som et helt sceneri. Sidefløjene er lidt specielle med to motiver i hver side. På bordet står to gamle lysestager og en nyere syvarmet. Døbefonten er sikkert også den oprindelige - dog er foden ny. Over fonten står en syvarmet stage, der bliver tændt ved barnedåb. Prædikestolen er fra 1571, den har de fire evangelister placeret i hver sit felt. Et andet nødvendigt inventar er kirkeklokken.