VisitFyn

Ærø Museum

Ærø Museum er Ærøs kulturhistoriske museum

Ærø Museum har til huse i den gamle Landfogedgård, Brogade i Ærøskøbing. Museets nyindrettede og moderne udstilling tegner et kulturhistorisk portræt af Ærø i dag og i går.

Emnerne spænder vidt fra de særlige ærøske traditioner som æggekogning påskelørdag og udklædning helligtrekongers aften til øens turisme og ærøske egnsretter.

Her kan man også blive klogere på Ærøs tid som del af hertugdømmet Slesvig før Danmarks nederlaget på Dybbøl i 1864.

Undervejs kan man hilse på rigskansler Otto von Bismarck, der spiller en særlig rolle i Ærøs historie og gå en tur rundt om museets kæmpeæg.

Til museet hører en have, der er en rekonstruktion af en have i Ærøskøbing omkring 1920.