©  Foto:

3. stop: Den blå Kløversti - Fugleliv i Nyborg Fjord

Kystlinjen fra Østerø sø og via havnen til Holckenhavn er rigt besøgt af havfugle lige fra terner og måger til ænder og gæs.

Svømme- og dykænder og måger

På det lidt dybere vand, grundet sejlrenden ind til Nyborg Havn, hen langs Kystvej og ind i havneområdet, er det hovedsagligt svømme- og dykænder samt måger, der er til stede. Typisk er det gråænder, der er i overtal hele året. Dette skyldes blandt andet den lette tilgang til føde i byens voldgravssystem, hvor de jævnligt fodres af byens borgere.
Mågerne har ligeledes kronede dage i området i forbindelse med den smule erhvervsfiskeri, der stadig er i Nyborg samt de mange fritidsfiskere, der renser deres fangst på vej ind i havnen.
I efterårs- og vintermånederne er området desuden godt besøgt af trækkende dykænder, der overvintrer, hvilket gør, at der drives en del havjagt fra Nyborg.

Gæs

Trækkende gæs er ligeledes intet særsyn ind gennem fjorden. Gæssene trækker mellem markerne inde på land og ud gennem fjorden morgen og aften. Mange af gæssene overnatter i området omkring Østerø sø og fouragerer på markerne inde i landet. Herefter trækker de ud på Storebælt i en del af dagtimerne, hvor de uforstyrret kan fordøje og slappe af på vandet inden turen igen går ind på markerne for at finde føde, inden de trækker til nattesæde på Østerø sø.