Rudkøbing havn på Langeland

Østersørutens etape 2 - Svendborg - Langeland - Nakskov

SYDFYN, TÅSINGE, SIØ, LANGELAND, LOLLAND – SØFARTSHISTORIE OG HAVNEMILJØ I SVENDBORG – KREATIVE SPECIALBUTIKKER OG SPILLESTEDER – KULINARISK SYDFYN – HØJE BROER OVER DET SYDFYNSKE ØHAV – VALDEMARS SLOT – TRANEKÆR SLOT – HATBAKKER OG VILDE HESTE