Konference

Fundingvejledning for kongresværter

Foto: Tommaso Pelagalli / SprintCycling

MeetDenmark har udviklet en digital fundingvejledning, som indeholder de vigtigste principper for både fundraising og sponsering ifm. kongresser. 

De internationale, videnskabelige kongresser har stor betydning for Fyn og øerne. De udgør en vigtig platform for øens vidensmiljøer, og er med til at profilere fyns faglige styrkepositioner og tiltrække international talent.

At udvikle og gennemføre en stor videnskabelig kongres er yderst ressourcekrævende. Foruden et stærkt og ambitiøst fagligt program, skal der oftest også rejses ekstern finansiering, hvilket giver anledning til en række spørgsmål: Hvad kan der søges til, hvad er andre lykkes med og hvad er det vigtigste i en god ansøgning?

Med dette afsæt har MeetDenmark, og de fire medlemsdestinationer, heriblandt DestinationFyn, udviklet en digital fundingvejledning, som bl.a. indeholder: 

  • Råd og hjælpemidler til at udarbejde en effektiv fundraising- og sponsorstrategi

  • Inspiration fra andre, som er lykkes med at skaffe funding til kongresser

  • Tips til at identificere relevante fonde og ansøgningspuljer

Vejledningen er både for nybegynderen og for den mere øvede fundraiser, som har erfaring fra tidligere afholdte kongresser. Du kan finde vejledningen her.

Portrætfoto af Kent Kordt Röder
Har du spørgsmål?

Erhvervsturismechef

keko@destinationfyn.dk