©  Foto:

Betlehemskirken

Betlehemskirken

Valgmenighedskirken, Bethlehemskirken, i Dalby er filialkirke til valgmenighedskirken i Kerteminde. Den er opført 1898.

Den er opført af bygmester A. Bentsen, Vallekilde, af røde mursten og består af kor, skib og tvillingetårne, der afsluttes med firkantede spidser.

Kirken er indvendig dekoreret af N.J. Termansen. Granitdøbefronten hidrører fra Dalby sognekirke, men fandtes i en have i Birkebjerg.

Tegningen af kirken er udført af Larsen Birkebjerg.