Rute 45: mellem Odense-Kerteminde

Samlet afstand: 23 km på asfalteret vej.

KERTEMINDE:

Kerteminde var tidligere Fyns betydeligste havneby, og i dag spiller fiskerihavnen stadig en stor rolle i byens liv.
Statuen af fiskerpigen 'Amanda' står ved Langebro og er byens vartegn. I de smalle gader ligger flere fredede strøg, og en bygning fra 1600 tallet huser byens museum. Fiskergade er et eksempel på en gade med maleriske og fantasifulde husfacader. Byen byder også på et seværdigt museum for maleren Johannes Larsen, bl.a. kendt for sine mange fugletegninger, samt Fjord- og Bæltcentret, hvor forskning og fortælling om havmiljøet i Kertinge Nor, Kerteminde Fjord og -Bugt samt Storebælt er vigtige ingredienser. I en 50 m. tunnel under havoverfladen kan man studere Storebælts dyre- og planteliv, ligesom der er sæler i et stort udendørsbassin.
I Kerteminde cykles ved Langebro sydover ad Odensevej mod Ladby. Ladby er en køn landsby med adskillige gamle huse og gårde. Et par kilometer nord for landsbyen ligger Ladbyskibet - et vikingelangskib fra ca. 950 - der var gravsted for en vikingehøvding. Man kan på museet se aftryk af skibet og nogle af de fund, der blev gjort i forbindelse med udgravningen, som fandt sted i 1935. Skibet ligger midt i en større vikingegravplads.

Kølstrup Ved Kølstrup kirke er der en flot udsigt ud over bunden af Kertinge Nor. Den fredede Kølstrup Præstegård er en velbevaret bindingsværksgård.
På den anden side af Noret ligger herregården Ulriksholm. Ad en lang allé med stengærder føres man frem til denne herregård. Den blev oprettet i midten af 1500-tallet ved nedlæggelse af landsbyen Skinnerup, og senere købt af Christian den Fjerde, som bortgav den til en af sine 'uægte' sønner. Efter store herregårdsmarker med flere skovområder når man til endnu en herregård, Østergård, som i lang tid var fællesejet med Ulriksholm. Hovedbygningen er fra 1731 og med sort bindingsværk og røde sten.
Inden man cykler ind i Bullerup passerer man Vejrup Å. I Bullerup er der mange gartnerier, og selv om den ligger tæt på Odense, bærer den landsbyens præg. Efter B. kan man vælge den nordgående ekstratur, som fører til Seden Strandby. Her i bunden af den lavvandede Odense Fjord kan man på vaderne se fugle som f.eks. Stor Præstekrave, Almindelig Ryle og Mudderklire samt om vinteren flere tusinde knopsvaner.

 
Odense Å Odense Å krydses ved Biskorup. Åen udspringer i Arreskov sø - Fyns største, ved Rute 51 og 79. Åen er 60 km. lang og løber ind gennem Odenses centrum. Her ved Biskorup, hvor åen er bred og nær sit udløb i Odense Fjord, lå i middelalderen Odense bys havn.

Del denne side

De fynske cykelruter - se dem alle her

Cykelruterne dækker hele Fyn, samt Langeland og Ærø. Alle er de udførligt skiltede og lagt ad de mest cykelvenlige veje.

Du bliver ført sikkert gennem de smukkeste ruter på Fyn.