©  Foto:

Vissenbjerg Kirke

Vissenbjerg Kirke er Fyns største og højst beliggende landsbykirke placeret 114,15 m over havet midt i Vissenbjerg Sogn.

Omkring år 1150 blev der her rejst en trækirke med en lille apsis af sten i romansk stil. Trækirken blev dog allerede omkring år 1200 erstattet af en bygning af rå kampesten og tilhuggede kvader, hvilket stadig kan ses i dele af nordmuren.

I slutningen af 1400-tallet blev kirken ombygget i sengotisk stil. Murværket blev fornyet og opbygget af munkesten og genanvendte kampesten.

Kirken fik tilføjet et tårn belagt med tegl, samt et våbenhus. Kirken blev desuden forlænget mod vest samtidig med at apsis blev erstattet af et firkantet kor. Oprindelig var kirkens tag belagt med bly, men i 1793 fik kirkeejeren tilladelse til at udskifte dette med tegl. Taget er helt fornyet i 2002 på grund af de omfattende skader efter stormen i 1999.

I Biskop Jacob Madsens visitatsbog fra 1589 findes en tegning af kirken, hvor også spiret (tagrytteren) og en storkerede på tårnet kan ses.

Spiret var oprindelig belagt med bly - siden i perioder med spån (1761) og eternitskiffer (1916) inden det ved restaureringen i 1964 blev belagt med zink. Spiret er forsynet med en vindfløj. 

Kirken har også i en periode været udstyret med 2 skorstene, der ragede op af bygningen over kirkens skib. Senere blev disse to skorstene erstattet af en, der løb på indersiden af tårnets østlige side og stak ud af rygningen. Piben og derefter hele skorstenen forsvandt midt i 1980-erne få år efter at kirken havde fået indlagt fjernvarme.

I tårnet hænger 2 malmklokker - en lille fra 1829 og en stor fra 1949

Den oprindelige romanske kirke havde bjælkeloft, som er blevet erstattet af gotiske hvælvinger. Ved restaureringen i 1976 fandt man flere kalkmalerier fra 1500-tallet af den såkaldte "træskomaler". De var dog i så dårlig stand, at man valgte at overkalke dem igen undtagen 3 viekors. Desuden findes omkring epitafiet i kirkens kor, en dekoration fra ca. 1700.

I perioden 1912 til 1976 var desuden alle kirkens buer og ribber i hvælvingerne dekorerede.

For yderligere information kontakt venligst Vissenbjerg Kirke.