Vægtertræf i Faaborg 2021

Danmarks vægterlaug afholder laugssæde (vægtertræf) i Faaborg fra den 3.-5. september 2021.

Ca. 40 vægtere fra de danske vægterbyersætter her hinanden stævne for at udveklse erfaringer og vægterhistorier, samt underholde med sang og fortælling for købstadens borgere og andre interesserede.

I 2016 var Faaborg vært ved Det Europæiske Vægtertræf - et arrangement af et noget større omfang - men indholdet dengang og det påtænkte Laugssæde er i store træk ens. Dog taler aller vægtere dansk, for det er jo det danske vægterlaug der denne gang gæster byen.

Traditionen tro søges der midler fra såvel kulturmidler som private virksomheder til afholdelse af træffet. Til gengæld får Faaborg en weekend med rigelig vægtersang og herlige vægterhistorier i gaderne.

Laugssædet afsluttes ved en fælles vægtergudstjeneste i Helligåndskirken!