©  Foto:

Tommerup Kirke

På en lille bakke i den østlige ende af byen Tommerup, ligger sognets ældste bygning, kirken.

I 11. og 12. hundred-tallet opførtes hen ved 2000 kampestens- og granitkirker, enkelte dog af frådsten. Af disse står de fleste endnu, heriblandt Tommerup Kirke. Vore middelalderlige landsbykirker er noget ganske enestående i verden.

I landskabet er de ret synlige, ofte beliggende på toppen af en bakke og rejst et sted folk var vant til at komme, på det gamle hedenske gudehov. Kernen i Tommerup Kirke er en lille kampestenskirke, senere blev kirken udvidet.

Det oprindelige kor blev revet ned og kirken blev forlænget med to hvælvingsfag i hele skibets bredde. Ved vestgavlen blev der rejst et lavt klokketårn og desuden blev der også i middelalderen opført et våbenhus foran den romanske syddør. Mændende skulle komme ind i kirken fra syddøren og kvinderne skulle bruge nordsiden af skibet.

På grund af den overvældende store kirkegang, og ikke mindst tilslutningen fra den nærliggende højskole, fandt der i 1920 en udvidelse sted, idet der ved nordsiden opførtes et tofags sideskib der blev kaldt "Fredsfløjen".

Det var vel også tænkt som en tak for freden efter 1. verdenskrig. Rundt omkring i de større byer i Danmark rejstes der kirker i den anledning, en "Fredens kirke". I forbindelse med udvidelsen blev også tårnet forhøjet.

Alteret er anbragt helt op ad væggen, så der er ikke plads bagved. Altertavlen er en fin lille baroktavle med snoede søjler fra ca. 1650, og alterbilledet er et maleri fra 1742  som forestiller Den hellige Nadver.

Et senere indsat alterbillede Getsemane af Anton Dorph, der i sidste halvdel af 1800-tallet var leverandør af en mængde altertavler i Danske kirker, er nu ophængt nede i kirken.

Døbefonden i romansk stil og af granit er forsynet med enkle ornamenter, dåbsfadet fra 1575 fremstiller Maria bebudelse, et fint symbol på dåben, for ligesom Vor Herre Jesus måtte starte sit menneskeliv helt forfra, betyder dåben vort "forfra".

Prædikestolen er et ungrenæssance- arbejde fra omkring 1580 med en lydhimmel ovenover fra midten af 1600 tallet. De to kirkeklokker er af forholdsvis ny dato.

Kirken er normalt åben tirsdag til fredag fra kl. 8 til kl. 16, samt i forbindelse med kirkelige hændelser.

For yderligere information kontakt venligst Tommerup Kirke.