VisitFyn

Stribs gamle bydel

Kulturhistorisk tur med Middelfart Museum

Strib blev i store træk bebygget fra ca. 1900, da der rigtig kom gang i færge - og jernbanetrafikken, og Strib blev et travlt trafikknudepunkt.
I dag er Strib er et attraktivt sted at bo, der bygges meget og de gamle kulturmiljøer er under pres. Dette ser vi eksempler på under den guidede tur.

Mødested: Ved Norden Bro, p-plads og toilet forhold.

BOOK BILLET