©  Foto:

Skydebjerg Kirke

Kirken har oprindeligt været en romansk kampestenskirke.

Skydebjerg Kirke blev bygget i det 12. århundrede, og kigger man nærmere på bygningen, kan man se at den har undergået en eller flere ombygninger i tidens løb. 

Omkring år 1850 er kirken blevet ombygget og den har siden gennemgået nogle restaureringer.

Kirken fremstår nu indvendigt med et fladt pudset loft, som senest blev restaureret i 1948.

For yderligere information kontakt venligst Skydebjerg Kirke