Magleby Friskole

Magleby Friskole

Friskolen ønsker at skabe trygge, selvstændige og socialt kompetente børn med et højt selvværd. Friskolen ønsker, at give dem en bred almendannelse og en god faglig fundering med en veludviklet nysgerrighed.
Friskoledelen ved Magleby Efterskole henvender sig til normaltbegavede børn, som tilbydes undervisning fra 0. skoleår til og med 8 klassetrin.