©  Foto:

Kærum Kirke

Kærum Kirke ligger ikke – som man oftest ser det – midt i en landsby.

Den ligger midt i sognet, ret alene, og så højt oppe på bakken, at den tidligere tjente som et sømærke for de sejlende på Lillebælt.

Den oprindelige romanske kirke er fra 1100-tallet. Udbygninger i 1400-tallet forlængede såvel skib som kor, og der blev bygget hvælvinger og våbenhus til. Underdelen af et lavt fæstnings-agtigt tårn blev delvist fundament for et nyt højt tårn med rige udsmykninger: blindinger, kamtakker og fialer – de små spir, der afslutter gavlene yderst på takkerne. Også den solide, murede kirkegårdsport henføres til Middelalderen. Den var tidligere forsynet med en ’færist’, som skulle holde kreaturer og andre dyr ude fra kirkegården.

Kærum Kirke havde skiftende ejere, indtil den i 1913 overgik til selveje.
Yderligere oplysninger om kirken, inventaret og kalkmalerierne kan bl.a. findes i Menighedsrådets pjece, som kan købes for 10 kr. i våbenhuset, og på: sogn.dk

For yderligere information kontakt venligst Kærum Kirke.