©  Foto:

Hindsholm Lam

Hos Hindsholm Lam lægger vi stor vægt på smag

Smag “Kan man smage en udsigt” 

Den unikke smag i “Hindsholm Lammet” opnås blandt andet ved , at får og lam græsser på de salte enge og overdrev, 23 forskellige naturområder på Hindsholm, samt de ubeboede øer Mejlø og Bogø. Her spiser fårene og lammene det græs, som to gange i døgnet bliver overskyllet af tidevandet, desuden spiser de strandkål, strandmalurt, tang og diverse vilde urter.

På øerne findes der ligeledes naturlige kilder og vandhuller, som fårene drikker af, hvilket er med til at give den unikke smag til kødet fra “Hindsholm Lammet”