Højtflyvende fugle og andre dyr i Øhavet

På mange af øerne yngler forskellige vandfugle ved kysterne, og en hel del steder i store kolonier, som ved flere terne- og mågekolonier.