Færøske billeder på Johannes Larsen Museet

Med særudstillingen ”Færøske billeder. Samuel Joensen-Mikines” ønsker Johannes Larsen Museet at formidle færøsk malerkunsts fader Mikines’ væsentlige navn i nyere nordisk kunsthistorie med naturen i centrum. En udstilling med dette tema lægger sig i naturlig forlængelse af Johannes Larsen Museets profil, kunstneriske arv og museets udstillingshistorie.

Udstillingen bliver til i et tæt samarbejde med Mikines-familien, og både kendte værker og sjældent eller aldrig viste værker vil tillige indgå i udstillingen. Det gælder såvel centrale værker som studier og materiale, der kommer bag om mennesket og kunstneren.

Samuel Joensen-Mikines: Færøsk malerkunsts fader
I løbet af 1900-tallet opstod en stærk billedkunstnerisk tradition på Færøerne, hvor særligt den færøske maler Samuel eller Sámal Joensen-Mikines, 1906-1979, (kaldet ”færøsk malerkunsts fader”) for alvor satte de små øer i det store hav på det kunstneriske verdenskort. Båndet til Danmark, hvor mange af kunstnerne studerede og boede i perioder, var sammen med en national bevidstgørelsesproces afgørende for en ny færøsk billedkunst. Ligesom med de danske kunstnerkolonier tog den færøske maler udgangspunkt i naturen, det nære og det store, og de steder, hvor han kom fra eller opsøgte.

Mikines var påvirket af sin lærer Ejnar Nielsen, og han blev stærkt grebet af den norske maler Edvard Munch og hans sammenvævning af natur og dramatisk sjæleliv. Derudover blev han inspireret af mest flere af kunsthistoriens ældre mestre – fra Uccello til El Greco, Rembrandt og Delacroix. Men Mikines fandt sin egen, helt personlige stemme og stil i sin billedkunst, der rammer dybt ned i det nordiske og især færøske temperament. Mikines er uomgængelig i det 20. århundredes nordiske kunst og som del af modernismen i Norden. Hans kunst taler til os med stadig stor styrke og relevans, og han rører de fleste mennesker med sine dramatiske og lyriske, tungsindigt mørke og indimellem forløsende billeder.

Samuel Joensen-Mikines’ kunst skildrer færøske og danske landskaber og hverdagsliv
De motiviske omdrejningspunkter er de karakteristiske grønne landskaber og bygderne mellem fjeld og hav. Det er også menneskeskildringerne og de barske levevilkår, og endelig skildrer kunsten det færøske hverdagsliv, religionen, fiskeriet og jagten. I Danmark skildrede Mikines især den jyske vestkyst omkring Bovbjerg, og han fandt tillige mange vigtige motiver på Bornholm. Jens Søndergaard og Oluf Høst blev de danske kunstnere, som han kom nærmest. Høst blev endog en god ven og støtte af maleren, hvis kraftfulde farver og udtryk på mange måder minder om bornholmerens billedverden.

Mikines var tidligt moden og flyvefærdig som maler, og han skabte mange stærke billeder allerede i 1930’erne, der udstak kursen i hans karriere, der var præget af personlige op- og nedture og et uroligt sind. Perioder med vild kreativitet og perioder uden skaberevne. Men hele hans værk frem til de senere indsatser er et betydningsfuldt og interessant kunsthistorisk vidnesbyrd, der fortjener en fornyet og større belysning og formidling i museumssammenhæng i Danmark. Generelt har udstillinger af historisk færøsk kunst de senere år været begrænset til få visninger uden for de nordatlantiske repræsentationer og kulturhuse, og ikke siden begyndelsen af 2000’erne har der været en sammenhængende visning af Mikines i Danmark, hvor han i øvrigt er repræsenteret i adskillige væsentlige museumssamlinger og hos private ejere.

Kunst, natur og det nordiske på Johannes Larsen Museet
Johannes Larsen var modsat mange af sine samtidige kolleger mere optaget af Norden end af Sydeuropa. Således illustrerede Larsen De Islandske Sagaer, og han og hans familie opholdt sig jævnligt på deres to skovgårde i Småland for at male og gå på jagt. Derfor finder museet det naturligt, som en del af vores værdigrundlag, at videreføre og formidle interessen for og glæden ved såvel det nordiske som det naturrelaterede. Det gælder også at knytte forbindelser via kunsten mellem forskellige nordiske kulturer, kunstnere og motiver.

Johannes Larsen Museet har tidligere arrangeret udstillingerne “Sagaøen – Set af danske og islandske kunstnere gennem 150 år” (2004), “Fynbomalerne i Småland” (2006) og “Fra Menneskenes Land – Fire kunstnere i Grønland” (2009-2010) alle med tilhørende bogudgivelser. I 2018 tilrettelagde museet udstillingen “Nature” med bidrag af billedkunstnere fra samtlige nordiske lande. Sommeren 2020 viste Johannes Larsen Museet fotoudstillingen “Hanrik Saxgren – Fra Tønder til Thule” – også med tilhørende katalog. Museet har desuden i samarbejde med Ny Carlsbergfondet og Strandberg Publishing udgivet Johannes Larsens dagbøger fra Grønland sommeren 1925 i bogen “Klar blaa Luft, let Bris fra N” (2019).

På den baggrund ser museet det således en central del af sin udstillingsprofil at beskæftige sig med nordiske kunstnere med naturfokus fra 1900-tallet til i dag, og her særligt nordatlantisk kunsthistorie og kunstens betydning i de nordlige samfund inden for Rigsfællesskabet. Museet betragter særudstillingen som en vigtig måde at perspektivere de nordatlantiske identiteter og kulturer i en tid, hvor relationen til både Grønland og Færøerne er under forandring.

Udstillingsbog og formidling
Udstillingen vil blive ledsaget af en rigt illustreret bog med artikler om Mikines, færøsk kunsthistorie og forbindelsen mellem Danmark og Færøerne. Bidrag til bogen vil blive leveret af de to kunsthistorikere – Nils Ohrt, tidligere direktør for Færøernes Kunstmuseum, og Julie Mikines, kunstnerens barnebarn og senior projektleder på Bloom festival om natur og videnskab, samt af maleren, forfatteren og kunstkritikeren Bárður Jákupsson. Der vil være en introduktion til udstillingen ved Jeppe Priess Gersbøll, leder af Johannes Larsen Museet, samt et biografisk afsnit om Samuel Joensen-Mikines.

Udstillingen med Mikines vises i museets højsæson, om sommeren, hvor mange gæster lægger vejen forbi Møllebakken. Ud over omvisninger og introduktioner til udstillingen i udstillingsperioden, vil der i skolernes sommerferie være aktiviteter for familier i museets have. Herudover forventer museet at afholde flere arrangementer i relation til Mikines, Færøerne og nordisk kunst. Alle arrangementer og formidlingstiltag vil følge de gældende retningslinjer.