VisitFyn
Syrenhegn på Sydfyn

Betingelser

Visitfyn.dk varetager salg og formidling af oplevelser. Disse udbydes, indtastes og vedligeholdes af fynske turistvirksomheder, hvis navn og detaljer fremgår på turene under kontakt. Erhvervshus Fyn P/S - Destination Fyn er ansvarshavende redaktør samt ansvarlig for drift og vedligehold. 

Kundehenvendelser:
Vi bestræber os på at besvarer mails øjeblikkeligt, og indenfor max 24 timer i hverdagen. I weekender og på helligdage kan svar ikke forventes før den efterfølgende hverdag.

Sådan handler du hos os
For at foretage et køb på visitfyn.dk skal du igennem 4 trin. 

  1. Find det arrangement du ønsker og læg det i indkøbskurven, gå herefter til kassen.
  2. Indtast dine personlige oplysninger
  3. Godkend vores forretningsbetingelser
  4. Tjek at alle oplysninger er korrekte på opsamlingssiden og godkend købet

Børn og unge under 18 år

Du skal være fyldt 18 år for at handle på oplevfyn.dk – er du under 18 år skal du have samtykke fra dine forældre.

Rejsegarantifonden
Den tekniske udbyder Samson Travel A/S er medlem af Rejsegarantifonden. Hvis du har købt en pakke (dvs. en samlet pakke bestående af min. to ud af de tre muligheder: transport, overnatning og/eller oplevelse), er den omfattet af Rejsegarantifonden - jf. § 8 i lov nr. 1192 af 9. december 2009.

Rejsegarantifonden dækker tab overfor rejsekunder, der har indgået en aftale om et rejsearrangement hos en dansk etableret rejsearrangør/virksomhed eller formidler/agent for en udenlandsk rejsearrangør med kontor i Danmark, som efterfølgende erklæres konkurs.

Læs mere på www.rejsegarantifonden.dk

Forretningsbetingelser: www.visitfyn.dk - Oplevelsesbooking
Firmanavn: Erhvervshus Fyn P/S - Destination Fyn
CVR-nr.: 34206228
Adresse: Forskerparken 10C, 5230 Odense M
Mail: oplevfyn@udviklingfyn.dk

Turene udbydes af en række forskellige turistvirksomheder på Fyn. Arrangørens navn og detaljer fremgår på hver enkelt tur under Kontakt.

Betalingsmidler
På www.visitfyn.dk kan du betale med følgende betalingsmidler:

Der kan på websitet betales med Dankort, e-Dankort, Visa, Visa-Electron, Mastercard og JCB-kort samt Mobile Pay. Priser er i danske kroner (DKK) og EUR og er inkl. moms.

www.visitfy... bruger quickpay.dk som betalingsgateway til dankort.

Læs mere på http://www.quickpay.dk/ om sikkerheden ved online betaling.

Der tages gebyr på 5 kr. ved betaling.

Betalingsbetingelser
Ved køb på www.visitfyn.dk hæves beløbet på betalerens konto med det samme.

Du modtager en mail med et købsbevis (vedhæftet pdf fil) med kontaktoplysninger til oplevelsesudbyderen.

Når vi har modtaget din betaling, modtager du en mail som kvittering på din indbetaling.

Voucher og entrebilletter
Den tilsendte e-mail indeholder link til pdf fil(er). Du skal downloade og printe disse filer, da de gælder som købsbevis til de valgte oplevelser. Voucheren skal medbringes på rejsen og fremvises ved den pågældende oplevelse/attraktion/aktivitet/overnatningssted.

Udbyder er ikke forpligtet til at levere ovennævnte ydelse såfremt voucheren ikke kan fremvises, eller er blevet beskadiget på en sådan vis at køber, produktindhold eller produktnavn ikke fremstår tydeligt.

Priser & gebyr
Se priserne ud for de enkelte oplevelser. Priserne er inklusiv moms. Priserne er dagspriser. Alle aftaler på visitfyn.dk indgås på dansk. Hvis du ønsker, at modtage en kopi af din ordrebekræftelse, skal du sende en mail til oplevfyn@udviklingfyn.dk

Aflysning
I tilfælde af aflysning af oplevelse (eksempelvis pga. for få tilmeldte) tilbageføres det indbetalte beløb til købers konto, senest 14 dage efter aflysning.

Personlige data
Ved accept af købsbetingelser, erklærer kunden sig indforstået med, at data vedrørende købet må anvendes til statistisk brug hos udbyderen. Data vil ikke blive videregivet eller solgt til tredjepart, eller på nogen måde anvendt i markedsføringsøjemed.

For at du kan indgå aftale med os på visitfyn.dk, har vi brug for følgende oplysninger: Navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse.

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere billetten/varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Erhvervshus Fyn P/S og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren og de ansatte for Erhvervshus Fyn P/S har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige på Oplevelsesbooking er Erhvervshus Fyn P/S.

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.

Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Oplysninger afgivet til Visitfyn.dk videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Som registreret hos Erhvervshus Fyn P/S har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Erhvervshus Fyn P/S via e-mail oplevfyn@udviklingfyn.dk.

Cookies
På Visitfyn.dk anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, hvordan afhænger af din browser.

Logstatistik
Vi bruger en logstatistik på Visitfyn.dk hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades m.v.

Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere Visitfyn.dk.

Forbehold
Erhvervshus Fyn - Destination Fyn tager forbehold for tryk- og prisfejl. Erhvervshus Fyn - Destination Fyn er ikke ansvarlig for oplevelsesudbydernes sikkerhed i forbindelse med de solgte aktiviteter. Der tages forbehold for prisændringer.

Ansvarsfraskrivelse
Destination Fyn garanterer ikke og indestår i intet tilfælde for at en oplevelse opfylder brugerens forventninger og behov.

Generelle betingelser 
Følgende betingelser gælder al anvendelse af webstedet og dets indhold. Visitfyn.dk forbeholder sig retten til at ændre brugerbetingelserne uden varsel.

Visitfyn.dks ansvar
For adskillige af de fynske ferieprodukter der er tilgængelige på webstedet optræder Visitfyn.dk som agent - dvs. at det er leverandøren, der alene er ansvarlig for produktet, og det er deres ansvarsbegrænsninger der derfor er gældende.

Det er Visitfyn.dks ambition at levere alle informationer som gør det muligt at gennemføre rejsen i overensstemmelse med rejseaftalen. Det er desuden Visitfyn.dks ambition, at al kommunikation skal være virusfri, men Visitfyn.dk påtager sig intet ansvar for konsekvenser som følge af, at ambitionen ikke opfyldes.

Indholdet på webstedet kan indeholde fejl eller være nede af tekniske årsager eller på grund af fejlskrivninger eller andet. Visitfyn.dk påtager sig intet ansvar for sådanne fejl eller nedbrud.

Visitfyn.dk garanterer ikke, at Indholdet kan anvendes til bestemte formål, eller at Indhold, der stilles til rådighed af trediemand, er korrekt, opdateret eller fuldstændigt. Visitfyn.dk garanterer heller ikke for ejerskab eller ophavsret til indhold, der stilles til rådighed af trediemand. Brugeren indvilliger i at holde Visitfyn.dk skadesløs for konsekvenserne af brugerens handlinger (eller mangel på handling) på grundlag af Indholdet.

Den rejsendes ansvar
Det er den rejsendes ansvar at oplyse korrekte oplysninger om e-mail, telefonnummer og postadresse, således at Visitfyn.dk kan få kontakt med den rejsende.

Ved modtagelse af bekræftelse skal den rejsende sikre sig, at de nødvendige dokumenter er indeholdt, og stemmer overens med det bestilte. Hvis ikke, skal man omgående tage kontakt til leverandøren med henblik på at afhjælpe evt. fejl eller mangler i det fremsendte.

Det er ikke muligt at tilgå bekræftelsen via vores website. Hvis du ønsker at få et nyt eksemplar tilsendt, så kontakt leverandøren..

Den rejsende er forpligtet til at følge de anvisninger for rejsens gennemførelse, som leverandøren har oplyst. Den rejsende skal respektere de ordensbestemmelser, som fastsættes på hoteller, campingpladser m.v. Grove eller gentagne overtrædelser heraf kan medføre bortvisning, således at videre ophold må foretages på den rejsendes egen foranledning og for egen regning. Den rejsende skal kunne tage vare på sig selv eller rejse med en, som kan hjælpe med personlig assistance, hvis det er påkrævet. Den rejsende er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med almindelige erstatningsregler for skader, han forvolder på ejendele, som tilhører medrejsende, m.v.

Den rejsende er ansvarlig for at have gyldigt pas, visum og eventuelle vaccinationer. Vær opmærksom på at visumregler til stadighed ændres og opdateres, så kontroller altid reglerne før enhver rejse.

Leverandør kan ikke stilles til ansvar for omkostninger, som undladelse heraf måtte medføre for den rejsende. Den rejsende skal selv afholde alle evt. udgifter, som skyldes mangler i ovennævnte formaliteter, eksempelvis hjemtransport som følge af manglende pas.

Fortrydelse
Der er ikke fortrydelsesret ved køb af billetter på internettet. Normalt har du en fortrydelsesret på 14 dage, når du bestiller varer på internettet. Men køb af billetter til kulturelle arrangementer, blandt andet koncerter, er undtaget fra den lovbestemte fortrydelsesret. Du vil derfor være bundet af aftalen, og du er forpligtet til at betale for de billetter, du har bestilt, selvom du bliver forhindret i at benytte dem.

Følgende varetyper er undtaget fortrydelsesretten:                      

1.  aftaler omfattet af § 7, stk. 2:

- omfattet af § 1, stk. 1, i lov om pakkerejser,

2. udførte ikkefinansielle tjenesteydelser, hvis leveringen af tjenesteydelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at fortrydelsesretten ophører, når tjenesteydelsen er fuldt udført,  

3. levering af tjenesteydelser i form af logi undtagen til beboelsesformål, transport af varer, forplejning eller tjenesteydelser i forbindelse med fritidstilbud, når det følger af aftalen, på hvilken dato eller inden for hvilken bestemt periode den pågældende tjenesteydelse skal udføres,

Annullering
Som udgangspunkt kan køber ikke få refunderet indbetalte beløb for produkter købt via visitfyn.dk.

Reklamation
Oplever du problemer under et arrangement skal du kontakte arrangøren, så dette kan blive afhjulpet.

Oplever du problemer med den billet/kvittering til arrangementet som leveres af oplevfyn.dk kan vi kontaktes på telefon: +45 6375 9500 (hverdage 8-16)  eller mail: oplevfyn@udviklingfyn.dk

Klager kan behandles hos Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme, Vodroffsve j32, 1900 Frederiksberg C. www.hrt-ankenaevn.dk - kontakt@hrt-ankenaevn.dk

Digitale billetter - Oplevelsesbooking

1. Billetten SKAL printes på standard hvidt printerpapir i A4-format.

2. Digitale billetter gælder til adgang i den periode, der er angivet på kvitteringen.

3. Billetten er et ihændehaverbevis.

4. Hver stregkode/ billet kan kun benyttes én gang.

5. Billetterne kan ikke refunderes.
I tilfælde af aflysning er det op til den enkelte arrangør at yde eventuel refundering.

Som billetformidler hæfter Samson Travel ikke for tilbagebetaling i forbindelse med en aflysning. Samson Travel søger kontraktuelt at sikre, at arrangører refunderer billetkøbesummen i tilfælde af aflysninger, men vi kan ikke påtage os noget forretningsmæssigt ansvar herfor.*

*Dette er dog undtaget, såfremt du har betalt med internationalt udstedte kort fra Visa eller internationalt udstedte kort fra Mastercard. I disse tilfælde er Samson Travel ved aflysning forpligtet til at refundere billetkøbesummen til billetkøber.

6. Samson Travel A/S er medlem af Rejsegarantifonden. Hvis du har købt en pakke (dvs. en samlet pakke bestående af min. to ud af de tre muligheder: transport, overnatning og/ eller oplevelse), er den omfattet af Rejsegarantifonden - jf. § 8 i lov nr. 1192 af 9. december 2009.

Rejsegarantifonden dækker tab overfor rejsekunder, der har indgået en aftale om et rejsearrangement hos en dansk etableret rejsearrangør/virksomhed eller formidler/agent for en udenlandsk rejsearrangør med kontor i Danmark, som efterfølgende erklæres konkurs.

Læs mere på www.rejsegarantifonden.dk

7. Samson Travel, VisitFyn og samarbejdspartnere kan ikke holdes ansvarlige for misbrug af billetten, hvis for eksempel der er printet flere eksemplarer af samme stregkode, stregkoden ikke er udstedt af VisitFyn eller billetten er benyttet af en anden person end den tiltænkte.

Købet er formidlet af:

Samson Travel A/S
Havnepladsen 5A, 9900 Frederikshavn
samson@samson-travel.dk
+45 98 42 78 00

CVR: 31 37 36 62
Rejsegarantifond medlem nr. 1999