Åbent hus i Tærskeladen på Gyldensteen Strand

Velkommen til Åbent Hus i Tærskeladen på Gyldensteen Strand!

Fra primo maj til ultimo august kan du hver søndag fra 13.00-15.00 få de gode historier om Gyldensteen Strand, information om området og naturen, se Power Point-præsentation om området før, under og efter naturgenopretningen, se livet i akvarierne i laden, låne fangstnet, se det spændende i vandet under et mikroskop og meget mere.

På den lille forhøjning ved laden er en kikkert sat op, så du kan se fuglene.

Du kan også se Holger Garnaks flotte samling af sten fundet ved Æbelø.

Der vil være skiftende særudstillinger i Tærskeladen.

Der er en kørestol til rådighed, så der også er mulighed for at komme rundt for dem, der er gangbesværede.

Forskerbesøg 2020!

Nogle datoer kommer der også forskere på besøg. Se her hvornår:

5. juli: Mikkel og Signe fra Biologisk Institut fortæller om deres projekt med at finde ud af, hvorfor blåmuslingerne ikke klarer sig så godt i kystlagunen.

12. juli: Biologistuderende Mie Frederiksen fortæller om forskningen i alger i kystlagunen.

2. august: Ph.d. studerende Susan Guldberg møder op med forskningsudstyr og masser af dyr i akvarier og fortæller om, hvorfor Gyldensteen Strand er så spændende et forskningsområde.

Åbningstider

Hver søndag fra primo maj til ultimo august kl. 13.00-15.00.