Destination Fyns strategi

Med afsæt i strategien FYN365 tager Destination Fyns arbejde sigte på, at fynsk turisme kapitaliserer på de muligheder, som investeringer i nye attraktioner og nye digitale salgskanaler giver i forhold til international iscenesættelse af Fyn, og som nye globale rejsemønstre giver i forhold til at sæsonudvikle turismen og skabe øget forretning for flere fynske virksomheder, også uden for den traditionelle højsæson.

Vision:

Klyngen arbejder ud fra følgende vision:

”Fyn og Øhavet skal være en bæredygtig kvalitetsdestination, hvis fortællinger, attraktioner, events og erhvervsklynger tilsammen skaber global synlighed og tiltrækker gæster til destinationen hele året”.

Strategiske målsætninger:

Destination Fyns strategi bygger på fire markedsrettede pejlemærker, der udgør klyngens strategiske målsætninger frem mod 2022:

Målsætning 1:
Fynsk turisme skal skabe vækst i omsætning og jobs på et niveau der ligger over det nationale gennemsnit for dansk kyst- og naturturisme.

Målsætning 2:
Fynsk turisme skal opnå styrket international tiltrækningskraft og andelen af udenlandske overnatninger skal øges.

Målsætning 3:
Fynsk turisme skal sæsonudvikles og antallet af overnatninger uden for højsæsonen (september – maj) skal øges.

Målsætning 4:
Fynsk turisme skal opnå en international position, der gør at Fyn og Øhavet er kendt og anerkendt som Nordeuropas førende cykeldestination.

Klyngens strategi er baseret på Erhvervshus Fyns strategi for den samlede erhvervsudvikling på Fyn og generel markedsindsigt i de fynske vækstmuligheder.

Arbejdet med strategien er en kontinuerlig proces, der skal sikre, at Destination Fyn altid tilpasser sig den markedsmæssige udvikling, og at klyngens aktiviteter reflekterer medlemmernes behov og udfordringer.

Destination Fyn-sekretariatet foretager en årlig spørgeskemaundersøgelse blandt virksomhederne i klyngen, som bl.a. omhandler fremtidige fokusområder. Resultatet af undersøgelsen danner grundlag for det kommende års strategi og indsatser.

Den samlede strategiplan for Destination Fyn kan erhverves af klyngemedlemmer ved henvendelse til sekretariatet.

Del denne side

Thomas Kastrup

Kort om FYN365