Bliv medlem

Destination Fyn er det strategiske partnerskab for alle innovative, samarbejdsorienterede og vækstparate fynske turismevirksomheder, uddannelsesinstitutioner, kommuner og offentlige organisationer, der deler ambitionen om, at Fyn, Langeland og Ærø skal styrke sin position som international oplevelsesdestination.

Gennem fælles og målrettede indsatser arbejder vi på at udvikle fælles business cases inden for områder, der afspejler dels vækstmuligheder og fynske styrkepositioner. Målet er at skabe værdi og indtjening for partnerskabets  kommercielle aktører. 

Virksomhedens medlemskab af klyngen giver adgang til følgende:

 • Fælles fynske markedsføringsindsatser rettet mod udvalgte målgrupper (tilkøbsmulighed)
 • Ved tilkøb af fælles fynsk markedsføringsindsats - FYN365 indsatsen - modtager man samlet og individuel effektmåling
 • International BtB-repræsentation gennem projektet FYN365 Incoming
 • Basissynlighed på visitfyn.com
 • Kompetenceudviklingsprogrammet Destination Fyn MasterClass
 • Digital score – kvalitetsgennemgang af din virksomheds digitale performance
 • Årskonferencen Rethink Tourism!
 • Løbende medlems- og netværksarrangementer i klyngen
 • Synlighed på Destination Fyn officielle klyngekort over medlemmer
 • Adgang til film, billeder og logoer til egen markedsføring
 • Klyngesekretariat vejledning og sparring fra sekretariatets medarbejderstab
 • Indflydelse og medbestemmelse på fynsk turismes udvikling

Hvad koster det at være medlem?

Medlemskab i Destination Fyn koster 5.000 kr. ekskl. moms i 2019.

Partnerskabet tegnes for en løbende 1-årig periode, med mulighed for udtrædelse forud for periodens ophør, ved særlige omstændigheder.

Del denne side

Thomas Kastrup

Læs om FYN365