Øerne & øboerne

Det Sydfynske Øhav er perfekt til oplevelser og aktiviteter under åben himmel. Der er noget for alle og du er garanteret en oplevelse ud over det sædvanlige, hvis du vælger at besøge en eller flere af øerne.

Øboerne er også et helt specielt folkefærd. Når man bor på en lille ø, så må man undvære den daglige storbypuls. Øboere får noget andet i tilgift. Naturen, stilheden, trygheden og muligheden for at sætte sig spor i lokalsamfundet. Det er nemt at knytte venskaber og bekendtskaber på en lille ø. Men det er også tilladt at være privat. 

Ærø

Ærø er en af Danmarks mindste ø-kommuner. Her bor cirka 6.700 mennesker fordelt i en række landsbyer og tre havnebyer. Mellem de tre byer, 14 landsbyer og gårde er der et varieret landskab med bakker mod nord og lidt fladere mod syd. Øen er meget velegnet til vandre- og cykelture, har mange gode badestrande og tiltrækker lystfiskere og ikke mindst kunstnere. Øhavet omkring Ærø og øens tre havne er et yndet mål for sejlturister. Indtil 1. juni 2013 er prisen på personbilletter med Ærøfærgerne sænket med op til 35%. Det betyder, at du får en returbillet til Ærø for prisen på en enkeltbillet. Bestil straks plads på færgen eller ring på 6252 4000.

Avernakø

Avernakø har en karakteristisk langstrakt todelt form og er stærkt kuperet. Den består af 2 øer, Avernakø og Korshavn, som er forbundet med en vejdæmning. Øen er på 586 ha, ca. 8 km lang og ligger lige syd for Faaborg. Der bor omkring 100 beboere på øen. Der er flere sårbare naturområder på øen, hvor man p.g.a. ynglefuglene bedes undgå at færdes i perioden 1. marts-15. juli, nemlig Avernakø Hoved i vest og Revtrille i sydøst. Hér på øen kan man i sommermånederne desuden høre den sjældne klokkefrøs særlige kvækken.

Bjørnø

Bjørnø er en lille ø på 150 ha, beliggende kun 3 km syd for Faaborg. Der bor omkring 40 beboere på øen, som er en for området ret høj ø med flot natur, der lægger op til varierende vandreture. Der er flere bakker, som er gode udsigtspunkter og som vidner om den sidste istids skubben rundt med jord og stenblokke, da den vandrede hen over Sydfyn. Bjørnø har en karakterfugl, digesvalen, som har redehuller i de høje klinter langs kysten på hele den sydvestlige del af øen. Den sydøstlige del, Holmene og Odden er et smukt strandengs- og revområde med særlig sårbar natur, hvor man bedes undgå at færdes fra 1. marts - 15. juli pga. de ynglende fugle.

Drejø

Drejø er en ø med høje stejle lerskrænter og flade strandenge. Der bor omkring 75 beboere på Drejø. Der er flere smukke udsigtspunkter  ved kysten, hvorfra der er fint udsyn over hele øhavet. Øen byder på gode badestrande samt godt fiskevand. Nogle trampestier fører rundt på øen primært langs kysten, hvor man kan iagttage et varieret fugleliv. Ved Nørresø ud til Høllehoved i nordøst er opsat et fugletårn, og ved det sårbare naturområde ved Mejlhoved Odde er der adgangsbegrænsning i perioder af året (1. marts 15. juli).

Skarø

Skarø ligger ved udsejlingen fra Svendborgsund. Der bor ca. 37 beboere på øen. Øen byder på gode badestrande og dyre- og blomsterrige strandenge. Man kan bl.a. høre den sjældne Grønbroget Tudse kvække i vandhullerne i maj måned, hvor Klyder og andre vadefugle yngler på strandengene. Hvert år i juli måned er der festival på Skarø – i den oprindelige festival-ånd fra 60’erne.

Hjortø

Hjortø er en af de mindste øer med kun 5 beboere. Det er en ret flad ø, hvorfor der er tidligere blevet bygget diger hele vejen rundt på øen for at sikre landbrugsjorden, da højeste punkt kun er 2 m over havet. Vandet er meget lavvandet og børnevenligt med smalle og ret stenede strande, og man kan vade fra den nordlige del af øen til den endnu mindre ø, Hjelmshoved, hvor to huse vidner om tidligere beboelse. Ved ekstremt lavvande kan man også vade til de to øer Mejlholm og Odden, som begge er Hjortøs græsningsholme for øens kreaturer - øerne ligger lidt længere mod øst over mod Tåsinge.

Birkholm

Birkholm er Det Sydfynske Øhavs mindst beboede ø med kun 8 beboere. For kun 70 år var der 80 beboere på øen, som havde egen skole, købmand og mølle, og der blev dyrket landbrug frem til 1994. Nu er der kun græsning af kvæg og får på øens arealer. Selve byen er omsluttet af et 2 km langt og 2,8 meter højt dige, som skal holde vandet ude ved ekstremt højvande. Man kan være heldig at se sæler i den lave vand omkring øen og holmene, hvor tusindvis af rastende svaner opholder sig, mens de skifter fjer.

Strynø

Strynø er en af de lidt større øer med 216 beboere, hvoraf nogle dyrker landbrug, andre har egen virksomhed eller pendler til større øer. Det Sydfynske Øhav er et oversvømmet istidslandskab, hvor øerne førhen har hængt sammen i ét stort landområde. Tilbage i stenalderen var øen en del af et større skovområde i øhavet med stenalderbopladser rundt omkring – rester herfra kan stadig ses på havbunden ca. 200 meter fra Strynø Havn i stille vejr på det lave klare vand.

Lyø

Lyø ligger sydvest for Faaborg. Øen har et meget varieret landskab, fladt mod vest og bakket mod øst med to frodige tunneldale og med flotte udsigtssteder inde midt fra øen. Den smukke og unikke landsby midt på øen er bevaringsværdig med flere fredede bygninger og gadekær.

Tåsinge

Tåsinge er en ø i det Sydfynske Øhav med et areal på 70 km² og 6.155 indbyggere. Øen er i nord forbundet med Fyn ved Svendborg via Svendborgsundbroen og i syd med en vejdæmning til Siø og derfra ved Langelandsbroen til Rudkøbing på naboøen Langeland. På Tåsinge finder man Valdemars Slot og mindesten for Sixten Sparre og Elvira Madigan.

Thurø

Thurø er en ø i det Sydfynske Øhavv lige syd for Svendborg og øst for Tåsinge. Øen er hesteskoformet og landfast via en dæmning med Fyn. Størstedelen af Thurø er beboelseskvarter, men søfartsidyl, frugtplantager, strande og skovområder er stadig nemme at finde.

 

Du kan læse meget mere om øerne på Det Sydfynske Øhav.

Destination Fyn

Del denne side