Fynske fiskepladser - Dem finder du hos Visitfyn.dk

Fynske fiskepladser - hele året rundt

Her finder du en guide til alle de fynskepladser, der er at finde i det fynske. Numrene herunder refererer til pladsernes numre i bogen "117 Fine Fynske Fiskepladser".

Gode fynske fiskepladser om foråret

Enebærodde og Gabet (1,11):
Når en stor del havørreder i løbet af foråret forlader Odense Fjord, så byder yderområderne omkring fjorden naturligt nok på et godt fiskeri.

Kerteminde til Nyborg (22-25):
Dette stræk er præget af meget sandet bund med dybe tangfyldte badekar nær land. Især ved højvande kan der her opleves forårseventyr.

Langeland (43-58):
Foråret er højsæson for havørredfiskeriet på Lange-land. Langs hele øen er der fremragende muligheder. Vælg kystplads efter vindforhold.

Ærø (59-70):
Nøjagtig som Langeland, så topper fiskeriet på Ærø i marts/april. Ærø er en god ø at besøge over et par dage. Her kan man altid finde uberørte pladser.

Helnæs området incl. Torø (90-96)
Et dejligt område med masser af muligheder. Her kan altid findes en fiskestrækning uanset vindretning.

 

Gode fynske fiskepladser om sommeren

Enebærodde (1)
En næsten sikker sommer-plads. Glem alt om det lange stykke efter P. pladsen, men gå straks de 7 km. ud til fyret og fisk omkring spidsen, hvor det dybe vand og den stærke strøm holder fisk. En af de få sommerpladser hvor der er et forholdsvis langt fiskestræk.

Bøgebjerg og Stavre Hoved (18, 20)
Meget klassiske pladser der tiltrækker mange fisk og fiskere. Især i sensommeren er der chance for meget store fisk på disse pladser.

Knudshoved og Slips-havn (26-27)
Dybt vand og kraftig strøm. Det kendetegner en sommerplads. Begge dele findes her. Gode plad-ser hvis vinden drejer i en nordlig retning.

Skansen (36)
En lidt overset, men meget let tilgængelig plads, der er rigtig god ved sydlige vinde. Der kan være mange mindre torsk her, men sammen med dem kommer ørrederne.

Nordlige Lillebælt (107-111)
I det smalle strømfyldte Lillebælt er der masser af muligheder. Strib Fyr (plads 109) og Gals Klint (plads 107) er de mest kendte, men Røjle Klint og Stavrs Hoved (pladserne 110 og 111) er også rigtig gode.

 

Gode fynske efterårspladser 

Enebærodde (1)
Er vinden i vest eller sydvest, så er den fynske nordkyst et godt valg. Her er altid fisk i de dybe badekar nær land. Fisk gerne med let grej, da lange kast sjældent er nødvendige her.

Gabet (11)
Odense Å og andre fine havørredåer, der udmunder i Odense Fjord, lokker mange havørreder til. Derfor er indløbet til Odense Fjord ved Midskov en farlig plads.

Den fynske sydøstkyst (29-33)
De mange åer lokker store fisk ind under land. Langs disse stræk skal man ofte vadefiske på 1. eller 2. revle. Vær opmærksom på fredningsbælterne i området.

De sydfynske småøer (73, 79 - 81)
Avernakø, Lyø og Bjørnø er herlige bekendtskaber om efteråret. Her kan altid findes havørreder og læ for vinden.

Torø (96)
En meget sikker efterårsplads. Her finder man mange - men hovedsageligt mindre havørreder.

Æbelø (116)
Efter manges mening findes Fyns smukkeste kystpladser rundt om Æbelø. Efterårsfiskeriet er suverænt.

 

Gode fynske fiskepladser om vinteren

Odense Fjord/Bregnør Havn (9)
Der findes masser af spændende vinterpladser i Odense Fjord. Alle er de typiske vadepladser, hvor man vadefisker langt fra land. Vær opmærksom på, at fiskeri i inderfjorden (syd for Lindø Skibsværft) ikke er tilladt i vintermånederne.

Stenodden (39)
Tåsinge området, især omkring Vemmenæs, er altid et godt bud for en vinterørred. Fisker bedst i vestlig vind.

Helnæs Bugten (89-91)
Et fantastisk område, med chancer overalt. Kedelige bundforhold, men tag ikke fejl. Afhængig af vindforhold fiskes der på øst- eller vestside.

Føns Vig, Gamborg Fjord (102-105)
Klassiske fynske vinterpladser hvor der trækker mange grøn-
lænderflokke. Nok også det område, hvor der fanges flest store vinterfisk.

Båring Vig (112-115)
Den lavvandede Båring Vig er et godt, men lidt overset, vinterområde. Her er masser af plads. Det er kun et spørgsmål om at finde grønlænderflokkene.

Find bogen 117 Fine Fynske Fiskepladser her.

Logoer Destination Fyn

Del denne side

117 Fine Fynske Fiskepladser

Køb 117 Fine Fynske Fiskepladser

Havørredfisker på Fyn