Digital Academy

Digital Academy

Partnerworkshops i digital kompetence- og forretningsudvikling.

Den digitale udvikling har stor indflydelse på turisternes adfærd. Smartphonen er blevet det centrale redskab for turisten, som bliver stadig mere uafhængig og selvhjulpen. Den online brugeradfærd hos den digitale turist er kompleks, og konkurrentlandskabet er øget markant med nye kommercielle aktører. Samtidig skaber digitaliseringen også muligheder for at optimere turismevirksomheders online synlighed, salg og services.

Vi udbyder nu i samarbejde med projektet Danske Turismekompetencer en række workshops i fortsættelse af de to workshops vi afholdt i foråret.

Danske Turismekompetencer er et Socialfondsprojekt, hvilket betyder at vi kan tilbyde gratis deltagelse på de 5 workshops for medarbejdere og ejere i mikro, samt små og mellemstore virksomheder (SMV), som arbejder med turisme eller er leverandør til turismevirksomheder.

EU’s definition for SMV er virksomheder som:

 • Beskæftiger under 250 personer og
 • Har en årlig omsætning på højst 50 mio. EUR og/eller
 • Har en samlet årlig balance på højst 43 mio. EUR

Udbytte af Digital Academy:

 • Viden om de nyeste digitale turismetrends
 • Indblik i de vigtigste digitale platforme i dag
 • Konkrete tips til at forberede jeres online strategi, synlighed, salg og omdømme

Digital Academy kan gennemføres som et samlet forløb, eller du kan deltage på udvalgte temadage, som matcher dine behov. Vi anbefaler, at deltage hele forløbet for at opnå det største udbytte. På sidste temadag i 2019 uddeles diplomer til de deltagere, der har gennemført hele forløbet.

Præsentationer:

Turistens digitale rejse og giganten Google: Digitale muligheder med Google v/Rune Seebach / How Micro-Moments Are Reshaping the Travel Customer Journey

Personaliseret og målrettet markedsføring med Facebook og Instagram: Seismonaut v/Stine Larsen / Lorentzen & Farsinsen v/Claus Farsinsen

Brugeranmeldelser og online omdømme: Seismonaut v/Camilla Swartz

Workshops i 2018:

 • Turistens digitale rejse og giganten Google d. 3. maj 2018
 • Succes Online m/Google d. 29. maj og 13. juni
 • Digitalisering i møde- og eventbranchen d. 19. juni
 • Personaliseret og målrettet markedsføring med Facebook og Instagram d. 30. august
 • Målrettet markedsføring med målgupper i Facebook og Instagram (med UCL) d. 3. oktober
 • Brugeranmeldelser og online omdømme d. 25. oktober
 • Håndtering af brugeranmeldelser (med UCL) d. 14. november

Workshops i 2019:

 • Booking af lokale oplevelser (februar 2019)
 • Video – turistens foretrukne indholdstype (april 2019)
 • Datadreven brugerindsigt (september 2019)
 • Fremtidens turisme – den teknologiske revolution (november 2019)

Digital Academy gennemføres i samarbejde med det digitale konsulenthus Seismonaut med støtte fra projekt Danske Turismekompetencer ved Dansk Kyst- og Naturturisme. Som opfølgning på workshop tilbyder vi endvidere workshops i samarbejde med University College Lillebælt (UCL) umiddelbart efter afholdelsen af en workshop, hvor det bliver muligt at arbejde med egne problemstillinger i praksis.

Digital Academy workshop: Håndtering af brugeranmeldelser
I forlængelse af Seismonauts oplæg om brugeranmeldelser og online adfærd samt erfaringer fra konkrete cases fremlagt på workshoppen den 25. oktober, har I nu mulighed for at sætte jeres egen erfaring med håndtering af brugeranmeldelser i spil samt erfaringsudveksle med de øvrige deltagere.

Underviser Henrik Skov, der er timelærer på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole samt stifter af Skov Rejser, sørger for at lede jer sikkert gennem dagens arbejde og de forskellige platforme til brugeranmeldelser.

Husk at medbringe PC, da der skal arbejdes med konkrete opgaver i løbet af dagen. Tilmelding er ikke afhængig af deltagelse på workshoppen den 25. oktober – alle er velkomne til at deltage og kan få udbytte af workshoppen. Deadline for tilmelding er senest den 5. november.

 

 

Vil du vide mere, så kontakt digital forretningsudvikler Mark Hauge Østergaard
M: +45 2051 2728 | E: mhoe@destinationfyn.dk

Del denne side

Mark Hauge Østergaard

Hent invitationen her