VisitFyn
Klyngemedlemmer til DFK årskonference 2016

Klyngemedlemmer

Et væld af forskellige aktører fra Fyn, Langeland og Ærø er med i klyngens strategiske samarbejde, hvilket den dynamiske medlemsliste også bærer præg af.