Destination Fyn logo
Familie på cykelferie ved Svenborg Sund

Formålet med klyngen

Destination Fyn er resultatet af et visionært kommune-samarbejde, der skal skabe et klart strategisk fokus i den fynske turismeudvikling og én sammenhængende destination med en fælles identitet og et oplevelsesudbud, der matcher markedets forventninger.