VisitFyn
Familie på cykelferie ved Svenborg Sund

Formålet med klyngen

Destination Fyn er resultatet af et visionært kommune-samarbejde, der skal skabe et klart strategisk fokus i den fynske turismeudvikling og én sammenhængende destination med en fælles identitet og et oplevelsesudbud, der matcher markedets forventninger.

Siden etableringen i 2012 har Destination Fyn haft status som den officielle turismeorganisation for Fyn, Langeland og Ærø. Udviklingen i den fynske turismeklynge under Destination Fyn kan opsummeres således:

Destination Fyn 1. generation (2012 – 2014)
Første generation af samarbejdet er et tidsafgrænset destinationsudviklingsprojekt baseret på offentlig finansiering (EU, Region Syddanmark, de fynske kommuner) og primært investeringer i form af tidsressourcer fra kommercielle aktører. Destination Fyn-sekretariatet har som projektleder strategisk fokus på etablering af et bredt netværksbaseret fynsk samarbejde bygget op omkring et fælles destinationsbrand.

Destination Fyn 2. generation (2015 – 2017)
Samarbejdet fortsætter i en ny struktur, hvor ni fynske kommuner og 140 vækstorienterede virksomheder gennem medlemsbetaling og investeringer skaber det finansielle fundament for et strategisk partnerskab med hovedfokus på tiltrækningsaktiviteter. Klyngesekretariatet indtager en rolle som Destination Marketing Organisation med ansvar for især at koordinere og gennemføre en række markedsføringskampagner rettet mod en række prioriterede geografiske markeder.

Destination Fyn 3. generation (Fra 2018 -)
De store forandringer, som rejsemarkederne undergår i netop disse år, har fundamentalt ændret destinationernes vilkår og rolle – også for Destination Fyn. Udviklingen har initieret en ny markedsføringsstrategi FYN365, der flytter klyngens indsats fra klassisk destinationsmarkedsføring til brugerinvolverende contentmarkedsføring.

I tillæg til en redefineret markedsføringsfunktion fokuserer klyngesekretariatet på indhentning af strategisk markedsindsigt, forretningsudvikling, databaseret innovation, fundraising og tiltrækning af investorkapital, udviklingsprojekter og digital kompetenceudvikling, så klyngens medlemmer klargøres til at møde de krav, som et redefineret rejsemarked og ændret forbrugeradfærd stiller.

Udviklingen betyder, at klyngesekretariatet nu indtager en funktion som Destination Management Organisation og facilitator for en triple-helix klynge med central deltagelse fra offentlige aktører, vækstorienterede virksomheder og relevante vidensinstitutioner.

Destination Fyn 3.1. (Fra 2019- )
Udgangspunktet er det samme som i Generation 3, men forstærket af en organisatorisk konsolidering mellem de tre områder inden for oplevelsesøkonomi – Destination Fyn, Sport Event Fyn og Food Fyn. Grebet giver ”det nye” Destination Fyn en stærkere platform – både ift. interne kompetencer og eksterne samarbejder. Dertil kommer, at såvel fokus på sport- & businessevents som på fødevarer øges og dermed skærper Fyns markedsposition.

Vedtægter for Destination Fyn fremgår her