VisitFyn
Marked på Nyborg Slot

Udviklingsprojekter

Fyn er i disse år begunstiget af betydelige private investeringer og offentlige satsninger på byudvikling, kultur, infrastruktur og turisme. Eksempler fra ind- og udland viser, at investeringer i nye attraktioner, nye events og ny kapacitet kan skabe fornyet vækst i turismen.

Det igangværende investeringstryk, der bl.a. omfatter markante løft til oplevelsesproduktet, nye tilbagevendende begivenheder samt ny kongres- og hotelkapacitet, giver med andre ord Fyn en historisk mulighed for at udvikle og kvalificere sit helårsprodukt, manifestere sin identitet og attraktivitet for et nationalt og internationalt publikum og potentielt skabe et vækstspring i den fynske turisme.

Klyngen ønsker at spille en rolle i forbindelse med aktivering af de igangværende og kommende innovative projekter, som har potentiale til at øge gennemslagskraften i det fynske oplevelsesprodukt. Aktiveringen kan f.eks. bestå i udvikling af driftsmodeller, mobilisering af netværk og borgere, oplevelsesdesign, eventstrategi og nytænkende markedsføring. Derudover ønsker klyngen fremadrettet at medvirke til at fastholde momentum gennem tiltrækning af nye projekter og investeringer til Fyn i samarbejde med turismens aktører, offentlige og private. Klyngesekretariatet skal ikke selv være operatører på projekterne, men ser en vigtig rolle i at bidrage til udviklingen af Fyn som destination.

Klyngen er p.t. involveret i forskellige strategiske samarbejder der tager sigte på at skabe ’placemaking’ på Fyn. Herunder et samarbejde med Nyborg Kommune, Østfyns Museer, Dansk Kyst- & Naturturisme og Bureauet Nyborg om aktivering af Det ny Nyborg Slot samt et projektsamarbejde med Food Fyn, der har fokus på to spor, hhv. udvikling af fynske madoplevelser på klyngens attraktioner og overnatningssteder samt tiltrækning af Michelin-stjerner til Fyn i samarbejde med udvalgte gourmetrestauranter. Indsatsen kan potentielt udvides til at andre projekter, f.eks. Nyt H.C. Andersen Museum, Øhavsmuseet Faaborg, Slagterigrunden i Faaborg, Geopark Sydfyn og Langeland Shores.