Tag på cykelferie rundt på Ærø

Cykelrute 90-91-92: Cykelferie rundt på Ærø

Samlet afstand: 60,5 km 52,75 km på asfalteret vej og 7,75 på grusvej

Ærøskøbing

Ærøskøbing har mange fredede huse fra 1600-tallet og 1700-tallet. Ad de brostensbelagte gader spadserer man forbi maleriske husfacader. Ét af byens museer indeholder en flaskeskibssamling, der ikke findes lignende i Danmark. Købstaden nævnes første gang i 1398. Øen har i lange perioder været underlagt de slesvig-holstenske hertugdømmer, men kom til kongeriget efter 1869, hvilket arkitekturen i bykernen bærer præg af. Byen har spillet en stor rolle i søfartshistorien, som formidler af handel mellem Danmark og Tyskland.

Stokkeby Nor

Stokkeby Nor er et tidligere fjordområde, der ved inddæmninger for godt hundrede år siden blev afvandet og nu er landbrugsjord. En del af området ligger under havets overflade. Herfra bevæger man sig op over "De Ærøske Alper", hvis højeste punkt er 68 meter over havet. Karakteristisk for Vestærø er, at her ikke findes skov. Når man alligevel oplever et trærigt landskab, skyldes det de mange markhegn, der flere steder følger de oprindelige linjer fra udskiftningsperioden i 1700-tallet. Flere af markskellene er ophøjede på diger, og stynede popler indgår som markskel.
I Søby starter rute 91. Søby Skibsværft er Ærøs største arbejdsplads. Lige uden for byens ses den stråtækte Søby Mølle, en smukt restaureret hollandsk mølle. Den fredede Vitsø Mølle, der ligger bag strandengene mellem afvandingskanalerne ved noret, er en pumpemølle, som blev bygget i 1883 for at afvande Vitsø Nor.
Søby Volde. Fra Leby kan man køre en tur op til Søby Volde. Borgen, der har ligget ud til den daværende Vitsø Bugt, menes at være opført af kongemagten i 1100-tallet. Stedet er én af Danmarks mest markante borgbanker. Der findes informationstavler på stedet. Overfor ligger det restaurerede herregårdsanlæg Søbygård, som var ét af 4 godser på Ærø, som alle blev nedlagt ved landboreformerne.
Bregninge Kirke er opført i 1200-tallet, men med senere udvidelser. Spiret, der er tækket med egetræsspåner, er tilføjet i 1883. Der er mange interessante kalkmalerier i kirken, og altertavlen er et smukt billedskærerarbejde udført af mesteren Claus Berg, som også har lavet altertavlen i Sct. Knuds Kirke i Odense.

Vodrup Klint

Vodrup Klint er et nationalt geologisk interesseområde. Klinten fremtræder tydeligt i terrasser, der falder stejlt ned mod kysten. Klinten er flere kilometer lang, og der er offentlig adgang. Terrassedannelsen skyldes udskridninger, der er forårsaget af klintens specielle opbygning. Der er informationstavler ved rastepladsen. Med hensyn til vild flora er Vodrup Klint også en spændende lokalitet.
På strækningen langs Ærøs sydkyst findes flere interessante oldtidsminder. Der er informationstavler både ved Risemark og Lindsbjerg langdysserne. Lige før Gråsten Nor ligger en anden historisk seværdighed, oprindeligt et middelalderligt voldsted Grasten, der fungerede som et forsvarsbatteri under Englandskrigene i ca. 1808. Det ligger ved den oprindelige forbindelsesvej inden afvandingerne i forrige århundrede fandt sted.
Gråsten Nor Gråsten Nor er ét af Fyns Amts største engområder. Arealet rummer stadig uopdyrkede steder af stor botanisk interesse. Det er ligeledes en vigtig fuglelokalitet, hvor man kan være heldig at se f.eks. Stor Kobbersneppe og Brushane. De tilbageværende vandhuller er ynglested for springfrøen.

Marstal

Marstal er en søfartsby, grundlagt i 1500-tallet. I 1700- og 1800-tallet var træskibsbyggeriet og -sejladsen byens vigtigste næringsvej, og i dag bærer byen stadig præg af fortidens handelsforbindelser med hele verden. Det spændende søfartsmuseum har en atmosfære af maritim stolthed - og ikke uden grund! Skibsfartstraditionerne holdes stadig vedlige med en anselige flåde af coastere, der sammen med et moderne havneanlæg danner byens økonomiske grundlag. Til forskel fra Ærøskøbing besejlede Marstal hele kloden.
På rute 92 mellem Marstal og Ærøskøbing, ved Kragnæs kan man se en jættestue fra yngre stenalder. Der er informationstavler på stedet. Herfra er der i øvrigt ikke langt til Ærøs flyveplads ved Ronæs, med mulighed for en rundflyvning over øen.
Når man kommer ud til diget, oplever man et flot udsyn over det lavvandede nor. Endnu flottere er udsigten fra bakken lige uden for Lille Rise. Fra rastepladsen ses en stor del af øhavet, bl.a. Fyn, Tåsinge, Drejø samt næsten hele den østlige del af Ærø. Der er ganske vist utallige smukke udsigtssteder på øen. Men hér bør gøres holdt for en stund. Det er en perle, for den, der elsker udsigter.

Del denne side