Cykelrute 82-83: mellem Rudkøbing - Bagenkop - Spodsbjerg

Samlet afstand: 72 km 67,25 km på asfalteret vej og 2, 75 km grusvej

RUDKØBING:

Skovsgaard Fra Rudkøbing (se rute 8) kører man gennem nogle mindre landsbyer til Skovsgaard. Skovsgaard ejes af Danmarks Naturfond (Danmarks Naturfredningsforening). Den er landets største økologiske landbrug, og besøgende kan følge produktionen. Her er flere seværdigheder, f.eks. udstilling af gamle hestekøretøjer og et skovbrugsmuseum.
Landsbyen Humble ligger i den mest bakkede del af Langeland. På lang afstand kan man se kirken, og lige overfor ligger ét af Langelands imponerende fortidsminder, "Kong Humbles Grav". På grund af langdyssens størrelse, mener arkæologer, at der er gravsat en høvding fra bondestenalderen. Der er offentlig adgang.
På vej til Kinderballe har man passeret endnu en anselig langdysse. Gennem det bakkede terræn ved Kinderballe med de typiske langelandske "hatbakker" kan man køre ud til Tryggelev Nor, som er naturreservat og enestående med en stor variation af søer, rørsumpe, enge, marker, krat og strand. Det giver levesteder for en artsrig fuglebestand bla. skægmejse. Der er tale om ca. 30 ynglende arter.

Gulstav Skov og Gulstav Mose Gulstavskovene er drevet som stævningsskove, der er den ældste kendte forstmæssige skovdrift. Denne driftsform består i, at træerne bliver skåret ned med 10-20 års mellemrum og skyder nye skud fra Stubbene.
Skoven er meget lysåben og har derfor et særligt plante- og dyreliv. Der er en vandrerute rundt om Langelands sydspids. På denne tur runder man Dovnsklint, en 16 m høj hatbakke, som havet har omformet til en skrænt.
Mellem Gulstavskoene ligger Gulstav Mose, der er et meget næringsrigt område, hvor afvandingen i tide blev standset, således at arealet kunne genetableres som mose. Det har stor betydning som ynglested og rasteplads for mange arter af fugle.
Sydlangeland er måske landets største efterårstræksted for fugle. Hele 5 områder omkring rute 82 og 83 er særskilt beskrevet i bogen "På egen Fod - 36 naturudflugter i Fyns amt". Det vidner om mange herlighedsværdier og ikke mindst afvekslende natur og landskab på hele Sydlangeland. Bogen kan varmt anbefales, og den er nærmest et mut, hvis din cykelvej går ad Rute 82 og 83 på Sydlangeland.

Del denne side