Cykelrute 71: mellem Emtekær - Frøbjerg Banker

Samlet afstand: 21,5 km på asfalteret vej

EMTEKÆR

Emtekær er en mindre landsby, der indtil starten af 1900-tallet var underlagt godset Wedellsborg. Lige syd for landsbyen findes et spændende moseområde. Det danner grænse til Emtekær Nor, hvor der er mange ande- og vadefugle. 

Brænde Å Ved Håre ligger Brænde Mølle Elværk. Her er der etableret en fiskepassage til støtte for Brænde Å's bestand af laksefisk. På grund af den afvekslende vegetation og det ret store fald er Brænde Ådal også artsrig på insekter og fugle. Vandstære, isfugle og bjergvipstjært ses ved det stærkt strømmende åløb.
Efter bakkedragene Håre Bjerge og Faurskov Bjerge cykler man forbi et mindesmærke. Det blev opstillet for den lokale bondehær, der i et slag under Grevens Fejde i 1535 blev dræbt af Grev Rantzaus tropper. Ved den bemærkelsesværdige Kerte Kirke kan man følge grusvejen Mølleknappe et stykke op mod skoven og herfra nyde udsigten over ådalen, der omkring dette sted er 30-40 m dyb.

Erholm Den bakkede vej syd om Ørsbjerg Skov fører frem til Aarup. Herfra kan man vælge en ekstra tur til herregården Erholm. Den har en smukt beliggende trefløjet hovedbygning med kamtakkede gavle. Herregården kendes ca. 500 år tilbage, men den nuværende hovedbygning er opført i romantisk stil i midten af 1800-tallet. Parken er offentlig tilgængelig og med dens mangeartede gamle træer et flot eksempel på et haveanlæg i engelsk stil. Overfor herregården ligger den tilknyttede Dortebjerg Mølle, en mere end 100 år gammel velbevaret vindmølle. Erholm ligger i ét af Fyns smukkeste landskaber.
En anden god afstikker er til landsbyen Skydebjerg syd for Årup. Skydebjerg har flere smukke bindingsværkshuse og et hyggeligt gadekær med oprindelig vejføring uden om kæret. Cykler man over Skydebjerg og Orte rammer man ind i ruterne 75 og 79 ved Frøbjerg, hvor Fyns højeste punkt, Frøbjerg Bavnehøj (131 m.), befinder sig.

Del denne side

custom block kys froen

Kys frøen - og find prinsen eller prinsessen

Kys Frøen er et nyt natur-læringskoncept, som giver børnefamilier en masse sjove og lærerige oplevelser i naturen. I de tre forskellige Kys Frøen-centre kan I som familie i ro og mag studere en række tilbud om oplevelser og ekspeditioner i naturen eller kulturhistorien.